Mga Kwento ng Pag-asa

Dot, tatanggap ng baga

Si Dot ay isang masiglang pastor na naglilingkod sa isang simbahang mahal niya nang dahil sa sakit na nahihirapan siyang huminga, at lubhang nangangailangan ng bahagyang transplant sa baga. Ang regalo ng isang donor ay nagbigay sa kanya ng pangalawang pagkakataon sa buhay, at isang bagong misyon para dito — na sabihin sa mundo ang tungkol sa nakapagpapagaling na kapangyarihan at kahalagahan ng donasyon ng organ, mata at tissue.

Masasabing ipinanganak si Dot para maglingkod. Mula sa isang pamana ng pamilya na puno ng pananampalataya, si Dot ay sumunod sa mga yapak ng mahabang linya ng mga lider ng relihiyon upang maging isang pastor ng simbahan. Sa edad na 36, tinutupad niya ang kanyang pangarap na gumawa ng pagbabago, nang magsimula siyang makahanap ng halos imposible na huminga. Na-diagnose na may Idiopathic Pulmonary Fibrosis (IPF), isang sakit na nagreresulta sa pagkakapilat ng mga baga, inilagay si Dot sa listahan ng naghihintay na transplant at umaasa sa isang tangke ng oxygen upang mabuhay. Pagkaraan ng 18 buwan, natanggap niya ang bagong kaliwang baga na kailangan niya mula sa isang mapagbigay na donor na nagligtas sa kanyang buhay. Simula sa unang paghinga niya gamit ang kanyang donor's lung, nalaman ni Dot na tinawag siya na gumawa ng higit pa para makatulong sa iba.

“Maaaring iisang tao lang ako, ngunit walang pagkakamali nang ipinagkatiwala sa akin ang regalong ito,” sabi ni Dot na idinagdag, “Binigyan ako ng bagong layunin na gumawa ng pagbabago.”

Si Dot ay nananatiling isang pastor sa kanyang simbahan at isang aktibong espirituwal na pinuno sa kanyang komunidad, na nagpapakita ng hilig at pasasalamat sa lahat ng kanyang ginagawa. Siya rin ay nagboluntaryo na walang sawang nagbabahagi ng kanyang personal na paglalakbay sa transplant upang suportahan ang iba pang mga pasyente ng IPF, parangalan ang mga donor at pamilya ng donor, nagbibigay ng pag-asa sa mga pasyenteng naghihintay, at nagbibigay-inspirasyon sa daan-daang tao na magparehistro bilang mga organ, eye at tissue donor sa daan.

"Dahil sa transplant na ito, nabubuhay ako," sabi ni Dot. "Ang regalong ito ay nagbigay sa akin ng isa pang araw kasama ang aking pamilya, kasama ang aking mga kaibigan, kasama ang mundong ito. Binigyan ako ng oras, at ang hilig ko ay sabihin sa lahat ang tungkol sa aking donor — ang aking bayani. Walang araw na lumilipas na hindi ako nagpapasalamat sa aking donor at sa Diyos sa ginawang posible.”