Mga Kwento ng Pag-asa

Chris, tatanggap ng bato

Noong 2011, nagsimulang mag-dialysis si Chris at kailangan ng kidney transplant.

Narinig ng isa sa mga kasamahan ni Chris sa football sa high school na si Tom, ang tungkol sa kanyang kalagayan at gustong tumulong. Sinabi ni Tom kay Chris na handa siyang mag-donate ng kidney kay Chris kapag handa na siya. Naging bahagi sina Tom at Chris ng magkapares na kidney exchange sa isang ama at anak. Ibinigay ni Tom (White) ang kanyang kidney sa ama (Hispanic/Latinx), habang ang anak na lalaki (Hispanic/Latinx) ay nagbigay ng kanyang kidney kay Chris (African American/Black), kaya nagligtas ng dalawang buhay — at ipinakita ang kapangyarihan ng pagmamahal at pagkabukas-palad sa buong mga pamayanang multikultural.

Kwento na ibinigay ng AMAT.