Mga Kwento ng Pag-asa

Chazley, nabubuhay na tatanggap ng donor ng bato

Si Chazley Williams ay 30 taong gulang, bagong kasal at nagtatrabaho sa kanyang master's degree nang idagdag siya sa listahan ng naghihintay na transplant para sa isang kidney transplant.

Noong 2015, na-diagnose si Chazley na may stage 2 Chronic Kidney Disease. Habang umuunlad ang kanyang kondisyon at nagresulta sa pagkaospital ang isang isyu sa kanyang diyabetis, inilagay si Chazley sa emergency na dialysis sa bato noong 2019, at kalaunan ay nagsimula sa peritoneal dialysis 1 sa bahay. Ang kanyang tahanan ay naging kanyang medikal na pasilidad, at si Chazley ay kailangang ikabit sa isang makina 8 oras sa isang gabi sa loob ng 7 araw sa isang linggo. Ang kanyang asawa at isang kaibigan ay sinanay upang tumulong sa kanyang dialysis, ngunit sa huli ay kakailanganin niya ng transplant upang mabuhay.

Isang Regalo na Nagliligtas ng Buhay

Matapos buksan ni Chazley ang tungkol sa kanyang mga isyu sa kalusugan sa isa sa kanyang mga online na klase, nagpasya ang kanyang propesor na maging isang buhay na donor. Noong Nobyembre 2020, isang taon matapos siyang maidagdag sa listahan ng naghihintay na pambansang transplant, binigyan siya ng propesor ni Chazley ng nagliligtas-buhay na regalo ng isang bagong bato.

Dahil sa desisyon ng kanyang propesor na maging living donor, nakapagtapos si Chazley ng master's degree, at may kalayaan na silang mag-asawa na maglakbay ngayong hindi na siya umaasa sa dialysis araw-araw.

“Ang pagpaparehistro bilang isang donor ay isang himala na hindi lamang nagliligtas sa buhay ng ibang tao ngunit maaaring magbago sa iyo sa pamamagitan ng pagpapala rin sa isang tao!” sabi ni Chazley.

Ngayon, si Chazley at ang kanyang asawa ay pangunahing tagapagtaguyod para sa donasyon ng organ. Kasalukuyan siyang nagtatrabaho sa co-authoring ng isang guidebook para sa mga kababaihan na lumalaban sa malalang sakit at autoimmune disease at nagtatrabaho upang turuan ang iba at itaas ang kamalayan tungkol sa donasyon ng organ. Kinikilala ni Chazley ang kanyang transplant bilang isang pagpapala at nagpapasalamat siya sa desisyon ng kanyang propesor na maging isang buhay na donor, isang desisyon na nagligtas sa kanyang buhay.

1 Ang Peritoneal Dialysis ay pagsasala ng dugo upang matulungan ang kidney functions (dialysis) na ginagawa sa pamamagitan ng tubo sa tiyan.