Mga Kwento ng Pag-asa

Taglagas, tatanggap ng pediatric liver

Noong Hulyo 2020, sa dalawang buwang appointment ni Autumn, napansin ng kanyang doktor na dilaw ang kanyang balat at nag-utos na magsagawa ng ilang karagdagang pagsusuri. Pagkalipas ng ilang buwan, natukoy ng mga doktor na si Autumn ay nasa end-stage liver failure, at siya ay idinagdag sa listahan ng naghihintay na pambansang transplant.

Ang susunod na ilang buwan ay napuno ng tuloy-tuloy na mga appointment sa doktor, ang ilan ay nangangailangan ng Autumn na manatili sa ospital nang magdamag. Sa kabila ng ilang buwang walang nahanap na kapareha, naghintay ang pamilya ni Autumn sa pag-asa para sa isang himala. Ang tiyahin ni Autumn, si Jessica, ay handang mag-abuloy ng bahagi ng kanyang atay kung walang makukuhang tugma.

Nagliligtas-buhay na Regalo

Noong Enero 2021, habang kinukuha siya ng nanay ni Autumn para sa isang appointment, natawagan ang kanyang pamilya na may available na donor liver match para kay Autumn. Pagkalipas ng tatlong taon, pagkatapos magtrabaho sa pamamagitan ng mga gamot at pagpapagaling, si Autumn ay gumaling nang kapansin-pansin mula sa kanyang transplant at nabuhay ang kanyang pinakamahusay na buhay. Higit sa lahat, nagpapasalamat si Autumn at ang kanyang pamilya sa kanyang donor para sa hindi kapani-paniwalang regalo ng buhay na ibinigay sa kanya.