Patakaran sa Pag-refund

Kung magbago ang iyong isip tungkol sa pag-aambag sa Donate Life America (DLA), ikalulugod naming igalang ang iyong desisyon hangga't humiling ka ng refund sa loob ng 30 araw mula sa petsa kung kailan ka nagbigay ng kontribusyon.

Para humiling ng refund, mangyaring tumawag sa 804-377-3580 at hilingin si Karen Headley, Bise Presidente, Partnerships & Philanthropy. Ang mga naaprubahang refund ay ibibigay bilang kredito sa credit card na ginamit para sa orihinal na kontribusyon o isang tseke ang ipoproseso kapag naaprubahan na ang refund. Pakitiyak na ibigay ang numero ng kumpirmasyon mula sa orihinal na resibo.