Patakaran sa Privacy

Nilikha ng Donate Life America ang Privacy Statement na ito upang ipakita ang aming pangako sa kahalagahan ng proteksyon ng iyong privacy. Ang Privacy Statement na ito ay naaangkop sa www.donatelife.net. Ang www.donatelife.net ay hindi nangongolekta ng personal na nakakapagpakilalang impormasyon tungkol sa mga indibidwal maliban kung ang mga naturang indibidwal ay kusang-loob na nagbibigay ng naturang impormasyon. Ang impormasyong nagbibigay ng personal na pagkakakilanlan sa mga indibidwal na user ay hindi ibebenta o kung hindi man ay ililipat sa hindi kaakibat na mga third party nang walang partikular na pag-apruba ng user sa punto ng koleksyon.

Inilalaan ng www.donatelife.net ang karapatang magsagawa ng mga pagsusuri sa istatistika ng site upang masukat ang interes at paggamit sa iba't ibang bahagi ng site at upang ipaalam sa mga organisasyon ang naturang impormasyon pati na rin ang bilang ng mga user na nalantad o na-access ang isang partikular na banner ng organisasyon. Ang www.donatelife.net ay magbibigay lamang ng pinagsama-samang data mula sa mga pagsusuring ito sa mga ikatlong partido.

Dapat malaman ng mga gumagamit na ang hindi personal na impormasyon at data ay maaaring awtomatikong makolekta sa pamamagitan ng karaniwang operasyon ng www.donatelife.net na mga internet server.

Inilalaan ng www.donatelife.net ang karapatang baguhin ang patakarang ito anumang oras sa pamamagitan ng pag-abiso sa mga user ng pagkakaroon ng bagong pahayag ng patakaran. Ang pahayag na ito at ang mga patakarang nakabalangkas sa www.donatelife.net ay hindi nilayon at hindi lumikha o magbigay ng anumang kontraktwal o iba pang legal na karapatan sa o sa ngalan ng sinumang partido.

Kung mayroon kang anumang mga katanungan tungkol sa Privacy Statement na ito, ang mga gawi ng site na ito, o ang iyong mga pakikitungo sa Website na ito, maaari kang makipag-ugnayan sa amin