Patimpalak sa pagkuha ng litrato

Wendy Gerken

Paglalarawan ng Larawan

Anunsyo na tatanggapin ni Matilda ang kidney ng kanyang Daddy para sa transplant.

Ang Aking Kwento

Nang ipanganak si Matilda, hindi siya humihinga. Matapos mailagay sa ventilator, nalaman ng kanyang mga magulang na siya ay nasa kidney failure din. Wala sa alinman sa mga kaganapang ito ang inaasahan. Matapos manatili sa NICU sa loob ng 100 araw, umuwi si Matilda. Siya ay nagkaroon ng peritoneal dialysis sa loob ng 10 oras bawat gabi sa loob ng 2 taon. Di-nagtagal pagkatapos ng kanyang ika-2 kaarawan, natukoy ng surgeon na ang kanyang ama, si Tony, ay maaaring kanyang miracle donor. Isang taong transplant siya sa Hunyo. Patuloy niya kaming ginugulat araw-araw sa kung gaano siya natuto at lumago. Siya ay isang pagpapala mula sa Diyos. Kami ay tunay na nagpapasalamat.

Kategorya