Patimpalak sa pagkuha ng litrato

Veronica McCloskey

Paglalarawan ng Larawan

Kumakatawan sa Saving Sight at rocking green at blue mula ulo hanggang paa. 💙💚

Ang Aking Kwento

Isang taon na ang nakalipas tumanggap ako ng posisyon sa isang nonprofit sa Kansas City, Saving Sight, dahil napilitan ako sa kanilang misyon. Noong gabi ng Disyembre 4, 2003 ang aking step sister(11) ay nasangkot sa isang aksidente sa sasakyan na kumitil sa kanyang buhay. Ang Missouri Lions Eye (Saving Sight) ay naka-recover at nag-coordinate ng transplant ng kanyang corneas; isang koneksyon na dumating sa liwanag sa aking onboarding kung saan nalaman ko ang kasaysayan ng aming organisasyon. Ang aking pamilya ay walang hanggang pasasalamat na ang aming pagkawala ay nakapagbigay ng paningin sa hindi lamang isa kundi dalawang tatanggap.

Kategorya