Patimpalak sa pagkuha ng litrato

Transplant Alliace Foundation

Paglalarawan ng Larawan

Ito ay para sa aming Bingo Event bilang parangal sa Donate Life Month sa pagsisimula ng Spirit Week.

Ang Aking Kwento

Ang Transplant Alliance ay nagsisilbing Fundraising Steward para sa mga pasyente ng transplant at mga pamilya ng donor sa pamamagitan ng pagbibigay ng Grants at Fundraising Assistance habang pinapalaki ang kamalayan tungkol sa donasyon ng organ. Ang Transplant Alliance Foundation ay isang 501(c)(3) na non-profit na organisasyong pangkawanggawa. Ang aming Founder, si Mary Jo Lovely ay isang 2x transplant recipient at inialay ang natitira sa kanyang buhay para kampeon para sa organ donation at pagtulong sa ibang mga pamilya sa pamamagitan ng kanilang transplant journey. Isa sa mga paraan na nag-ambag siya ay sa pamamagitan ng mga kaganapan at pangangalap ng pondo para sa mga pasyente ng organ transplant na hindi kayang bayaran ang kanilang mga medikal na bayarin. Ang aming layunin ay panatilihing buhay ang kanyang pamana at tulungan ang maraming tao hangga't kaya namin na naghihintay para sa isang transplant, at ang suporta sa komunidad ay napakahalaga sa aming layunin!

Kategorya