Patimpalak sa pagkuha ng litrato

Tina Stoebe

Paglalarawan ng Larawan

Kumusta ang larawang ito ay mula sa Mather Hospital NWH . Kami ang mga cheerleader para sa Live On Ny na kasama namin sa gitna ay ang aming Kinatawan na tumutulong sa aming magbigay ng edukasyon.

Ang Aking Kwento

Nagkaroon kami ng raveling event kung saan nagbahagi kami ng impormasyon tungkol sa Live On NY at organ donation. Mayroon kaming mga tauhan na naglaro ng laro upang subukan at tanungin ang bilang ng bawat uri ng organ na kailangan sa NY. Huminto ang isang bisita na kakalagay lang sa waiting list at ibinahagi ang kanyang kwento. Nagkaroon din kami ng heart recipient na dumaan. Ang pinakakahanga-hangang kuwento ay ibinahagi ng isang tao na ang pamilya ay nakatanggap ng hindi isa kundi 2 puso sa mga bata. Isa sa 3 buwan ang isa sa isang taon. Nagkaroon kami ng magandang turn out!

Kategorya