Patimpalak sa pagkuha ng litrato

Martha Miller Clark County Circuit Clerk

Paglalarawan ng Larawan

Ang tanggapan ng Clark County Circuit Clerks ay nagtataas ng bandila para sa buwan ng Donate Life.

Ang Aking Kwento

Si Chris Lanier ay isang tatanggap ng heart transplant mula Setyembre 2023 mula sa New Albany na pormal na residente ng Clark County. Ibinahagi ni Chris ang kanyang proseso at kuwento sa pangangailangan ng isang transplant at nagpapasalamat siya para sa isang bago.

Kategorya