Patimpalak sa pagkuha ng litrato

Joseph Johnson

Paglalarawan ng Larawan

Ipinagmamalaki na kumatawan sa mga buhay na donor sa National Blue & Green Day.

Ang Aking Kwento

Noong huling bahagi ng 2015, nagsimula akong magsaliksik tungkol sa sakit sa bato. Nagulat ako sa dami ng tao sa waiting list ng kidney transplant. Nagpasya akong magpasuri at tingnan kung maaari kong alisin ang isang tao sa listahan sa pamamagitan ng pagbibigay ng isa sa aking mga bato. Noong Hunyo 2016, naaprubahan akong mag-donate. Noong Hulyo 29, 2016, nag-donate ako sa isang ganap na estranghero. Nagpapasalamat ako na nakagawa ako ng pagbabago at kung may iba pa akong maibibigay, hindi ako magdadalawang-isip na gawin itong muli.

Kategorya