Patimpalak sa pagkuha ng litrato

Elizabeth Kenney

Paglalarawan ng Larawan

Rock Concert :)

Ang Aking Kwento

Ang aming 21 taong gulang na anak na lalaki ay namatay nang malubha noong tag-araw. Hindi namin alam na organ donor pala siya ngunit ang katotohanang nailigtas niya ang buhay ng iba ay naging malaking aliw sa aming pamilya. May layunin akong magpinta at magpamahagi ng 1000 bato bilang karangalan ni Carter. Palagi kong tatandaan ang mga salitang sinabi sa akin ng coordinator ng Donate Life na “Alam kong alam mong gagawa si Carter ng magagandang bagay, ngunit hindi kailanman ganito kahusay.”

Kategorya