Patimpalak sa pagkuha ng litrato

Courtney Webster

Paglalarawan ng Larawan

Hikayatin ang iba na iligtas ang isang buhay at lagyan ng check ang isang kahon!

Ang Aking Kwento

10 taon na ang nakalilipas, nakatanggap ang aking ama ng isang bagong puso. Hindi ko naisip na ang isang bagay na nakakatakot at nakaka-stress ay maaaring maging napakaganda. Naalala kong nakaupo ako sa kwarto ng ospital at hindi nakilala ang lalaking nasa harapan ko. Dahil sa donor ng tatay ko, si Matthew, nakita ko ang tatay kong dinadala ang kapatid ko sa isla. Nakaupo ako sa komportableng katahimikan kasama ko siya habang sabay kaming nagbabasa. Nagkaroon kami ng maraming araw ng mag-ama na lagi kong pahalagahan. Madalas naming tawagan ang mama ni Matthew at mag-usap na parang magkakilala na kami. Talagang nagkaroon kami ng mas maraming pamilya mula dito. Ngayon, pumunta tayo sa mga ospital at paaralan at ipinapakita ang kahalagahan ng pagiging organ donor. Ipinakita namin sa kanila ang pagmamahal na nasa kabilang panig ng gayong nakakatakot na kaganapan.

Kategorya