Patimpalak sa pagkuha ng litrato

Caitlin Peterson

Paglalarawan ng Larawan

Pediatric Dialysis clinic sa Primary Children's Hospital.

Ang Aking Kwento

Ang Primary Children's Hospital ay may tanging pediatric dialysis unit at pediatric kidney transplant program sa estado ng Utah. Naglilingkod din kami sa mga pasyente sa Wyoming, Idaho, Nevada at Montana. Ang aming layunin ay i-transplant ang lahat ng aming mga pediatric na pasyente at ibigay ang pinakamahusay na pangangalaga sa bundok sa kanluran!

Kategorya