Patimpalak sa pagkuha ng litrato

Bridget Preston

Paglalarawan ng Larawan

Ako ay kumakatawan sa asul at berde bilang isang tatanggap ng donor!

Ang Aking Kwento

Noong 2009 (19 yrs old) ako ay na-diagnose na may Pulmonary Arterial Hypertension. Na naging sanhi ng pagpalya ng puso at ako ay nagpapa-pacemaker. Pagkalipas ng 14 1/2 taon, ipinaalam sa akin ng aking baga na sila ay pagod. Noong Pasko noong 2022, naospital ako dahil nagkasakit ako ng mataas na lagnat at mababang oxygen. Nilagyan talaga ako ng oxygen at nakauwi dito. Sinabihan ako ng aking Pulmonologist na maaaring oras na upang tingnan ang pagkuha sa listahan ng transplant noong Martes. Kaya umalis ang referral. Marso ng 2024, sinimulan ko ang linggo ng pagsusuri. At sa pagtatapos ng linggo, sinabi sa akin na kwalipikado ako para sa double lung transplant at kailangan kong mailista sa loob ng susunod na ilang buwan. Ako ay nakalista noong Abril at natanggap ang aking pangalawang pagkakataon sa buhay noong Agosto 30, 2024. Ito ay isang mahabang 8th month na paglalakbay sa ngayon. Nagkaroon na ito ng mga bukol sa kalsada, ngunit narito pa rin ako na nakatayo at tumatalbog pabalik pagkatapos ng bawat pagbangga. Ako at magpakailanman ay nagpapasalamat sa donor, na ang walang pag-iimbot na desisyon, ay nagligtas sa aking buhay. At ngayon, isang bahagi ng kanyang buhay ang nabubuhay sa akin. At mamahalin ko ang mga baga na ito sa buong buhay ko! Dahil sa kanya, mas matagal akong nakasama ng aking asawa at mga maliliit na lalaki.

Kategorya