Patimpalak sa pagkuha ng litrato

Abril BISHOP

Paglalarawan ng Larawan

Elizabeth Bishop na kapatid ng tumatanggap ng atay at ang kanyang asong si Dolly na sumusuporta sa Donate Life !

Ang Aking Kwento

Si Elizabeth Bishop ay ang nakababatang kapatid ni Emily. Nakatanggap si Emily ng life saving liver transplant sa edad na 7 buwang gulang. Nasiyahan siya sa buhay, nakapagtapos at naging isang ICU nurse at pakasalan ang mahal ng kanyang buhay. Sa kasamaang palad, nawala sa amin si Emily sa edad na 22 ilang buwan lang ang nakalipas dahil sa brain aneurysm. Ngayon, ipinapalaganap ng kanyang kapatid na si Elizabeth ang kahalagahan ng donasyon ng organ at pagbabahagi ng patotoo ng kanyang kapatid.

Kategorya