Mga Balita at Update

Kinikilala ng Office of Health Equity ang National Minority Donor Awareness Month

Michelle Allender, Direktor, Opisina ng Health Equity , Health Resources and Services Administration, Rockville, MD 20857; Liham na inilathala noong Hulyo 15, 2021

Minamahal na National Organ, Eye, at Tissue Donation Multicultural Action Group Colleague:

Sa ngalan ng Health Resources and Services Administration (HRSA) Office of Health Equity at HRSA's Division of Transplantation, nais kong pasalamatan ka sa iyong patuloy na pagsisikap at dedikasyon upang iligtas at pahusayin ang kalidad ng buhay ng magkakaibang mga komunidad sa pamamagitan ng paglikha ng isang positibong kultura para sa donasyon ng organ, mata, at tissue. Ang National Minority Donor Awareness Month (NMDAM), na ginaganap tuwing Agosto ng bawat taon, ay nagbibigay ng magandang pagkakataon na magdala ng mas mataas na kamalayan sa mga pagkakaiba sa kalusugan, at donasyon ng organ at epekto ng paglipat sa mga komunidad ng minorya.

Mula nang simulan ito ng National Minority Organ Tissue Transplant Education Program noong 1996 bilang isang linggong pag-obserba, patuloy na pinalalakas ng NMDAM ang kahalagahan ng donasyon at paglipat sa mga multikultural na komunidad - pangunahing nakatuon sa African American, Hispanic, Asian/Pacific Islander, at Native mga pamayanang Amerikano. Ngayon ay nasa ika-2 taon nito bilang isang buwang pagdiriwang at ika-25 anibersaryo sa kabuuan. Patuloy na tinuturuan ng NMDAM ang mga multikultural na komunidad tungkol sa donasyon at paglipat ng organ, mata, at tissue, upang hikayatin ang pagpaparehistro ng donor at pag-uusap ng pamilya tungkol sa donasyon, at upang itaguyod ang malusog na pamumuhay at pag-iwas sa sakit upang mabawasan ang pangangailangan para sa paglipat. May mahalagang papel ka sa pambihirang rekord ng ating bansa sa paglago sa donasyon ng organ at paglipat sa mga komunidad ng minorya.

Pinahahalagahan ng HRSA ang patuloy na pakikipagtulungan sa mga miyembrong organisasyon na binubuo ng National Organ, Eye and Tissue Donation Multicultural Action Group sa pagtugon sa mga pagkakaiba sa pag-access sa pagliligtas-buhay at pagpapahusay ng buhay na mga transplant. Ang pagtugon sa mga pagkakapantay-pantay at pagkakaiba sa kalusugan ay isang pangunahing misyon ng US Department of Health and Human Services (HHS) at HRSA. Kaya, ipinagmamalaki naming suportahan ang sama-samang pagsisikap na ito upang matiyak na ang lahat ng mga Amerikano, lalo na ang mga lahi at etnikong minorya, ay nababatid sa kanilang potensyal na iligtas at mapabuti ang buhay ng libu-libong kalalakihan, kababaihan, at mga bata na naghihintay ng transplant sa pamamagitan ng pagrehistro bilang organ, mata, at tissue donor.

Ang HHS ay nagsisilbi sa mga pangangailangan ng humigit-kumulang 108,000 lalaki, babae, at bata na naghihintay para sa pagliligtas ng buhay o pagpapahusay ng buhay na mga organ transplant, 60% sa kanila ay kumakatawan sa mga lahi at etnikong minorya. Isinasaalang-alang namin kayo nang paisa-isa at sama-sama bilang mahahalagang kasosyo sa aming mga pagsisikap na isara ang agwat sa pagitan ng pangangailangan para sa mga organ transplant at ang supply ng mga donasyong organo. Salamat sa gawaing ginagawa mo araw-araw upang lumikha ng isang boses at isang pananaw upang iligtas at pagalingin ang mga buhay.

Taos-puso,

Michelle Allender, MS, BSN, RN
Direktor
Pangangasiwa ng Mga Mapagkukunang Pangkalusugan at Serbisyo