Mga Balita at Update

Mensahe mula sa National Multicultural Action Group

Ang Agosto ay National Minority Donor Awareness Month

Hulyo 7, 2020 – Ang National Minority Donor Awareness Month (NMDAM) ay isang collaborative initiative ng National (Organ, Eye and Tissue Donation) Multicultural Action Group para iligtas at pahusayin ang kalidad ng buhay ng magkakaibang komunidad sa pamamagitan ng paglikha ng positibong kultura para sa organ, mata, at tissue donation. Ang National Multicultural Action Group ay binubuo ng mga pinuno mula sa Association for Multicultural Affairs in Transplantation (AMAT), Association of Organ Procurement Organizations (AOPO), Donate Life America (DLA), National Minority Organ Tissue Transplant Education Program (MOTTEP) at National Kidney Foundation (NKF).

Ang National Minority Donor Awareness Month (Agosto 1-31) ay nagmula sa National Minority Donor Awareness Week, na itinatag noong 1996 ng National MOTTEP upang magdala ng mas mataas na kamalayan sa donasyon at paglipat sa mga multikultural na komunidad. Kasama sa mga aktibidad sa outreach sa buwang ito ang mga kaganapan at pagmemensahe upang magbigay ng edukasyon sa donasyon, hikayatin ang pagpaparehistro ng donor, at isulong ang malusog na pamumuhay at pag-iwas sa sakit upang bawasan ang pangangailangan para sa paglipat. Para sa inisyatiba ng NMDAM 2020, tututukan ang National Multicultural Action Group sa mga komunidad na sakop ng apat na workgroup ng AMAT: African American, Asian/Pacific Islander, Latinx at Native American.

 

Background at Pangalan ng National Minority Donor Awareness Month

Nagsimula ang National Minority Donor Awareness Day/Linggo mahigit 20 taon na ang nakalipas dahil sa pangangailangang magdala ng mas mataas na kamalayan sa donasyon at paglipat sa mga komunidad ng minorya. Ngayong taon, sa unang pagkakataon, ipagdiriwang ang buong buwan ng Agosto upang patuloy na turuan at ipagdiwang ang mga hakbang na ating ginawa at ang patuloy na gawaing kailangan nating gawin upang makatulong na maibsan ang malaking bilang ng mga minorya na bumubuo sa mga naghihintay. mga organ na nagliligtas ng buhay sa ating bansa.

Ngayong taon at pagkatapos ng mga kamakailang kaganapan sa ating bansa, maraming mga pag-uusap tungkol sa paggamit ng salitang "minoridad" upang ilarawan ang buwang ito. Noong nagsimula ang pagdiriwang na ito, minorya ang salitang ginamit upang ilarawan ang mga African-American at iba pang mga pangkat ng lahi at etniko na itinuturing na nasa minorya batay sa mga porsyento ng populasyon. Mula noon, marami ang nangangatwiran na ang paggamit ng salitang minorya ay nangangahulugan ng "isang subordinate na grupo" o pagiging "mas mababa sa pantay". Mayroong ilang mga kahulugan para sa kung ano ang ibig sabihin ng minorya, isa sa mga ito ay nagsasaad ng "isang pangkat ng mga tao na naiiba sa ilang paraan mula sa karamihan ng populasyon, o anumang bahagi ng isang kabuuan na mas maliit kaysa sa iba pang mga bahagi".

Para sa 2020 observance, magpapatuloy tayo sa kasalukuyang pagpapangalan ng observance; gayunpaman habang sumusulong tayo bilang isang bansa at nagsusumikap na matiyak na ang ating pagmemensahe ay nananatiling may kaugnayan at akma para sa ating madla, ang National Multicultural Action Group ay patuloy na magsaliksik at tatalakayin kung kinakailangan ang pagpapalit ng pangalan para sa pagdiriwang.

Matuto pa tungkol sa National Minority Donor Awareness Month 2020 at humanap ng mga mapagkukunan para makasali sa pagdiriwang sa DonateLife.net/nmdam at sa AMAT1.org.

 

Ang likhang sining at kopya ng National Minority Donor Awareness Month (NMDAM) ay pag-aari ng National Multicultural Action Group. Ang pangalan ng pagsunod sa NMDAM, likhang sining at kopya ay hindi maaaring baguhin o kopyahin.