Mga Balita at Update

Isang Proklamasyon sa Pambansang Buwan ng Buhay ng Donate, 2021

Ang Abril ay National Donate Life Month, isang panahon para sa lahat ng mga Amerikano na ipagdiwang ang kabutihang-loob ng mga nagligtas ng buhay sa pamamagitan ng pagiging organ, mata, tissue, utak, at mga donor ng dugo ‑- at upang hikayatin ang higit pang mga Amerikano na sundin ang kanilang halimbawa. Pinararangalan din namin ang mga pamilya at kaibigan ng mga donor na sumuporta sa desisyon ng kanilang mahal sa buhay na mag-abuloy, gayundin ang mga nagmamalasakit at nakatuong mga propesyonal na naglilingkod sa komunidad ng paglipat. Ang buong buwang pagdiriwang na ito ay sumasaklaw din sa National Pediatric Transplant Week mula Abril 18-24, isang linggong nakatuon sa pagtatapos ng listahan ng naghihintay na pediatric transplant.

Sa kabila ng mga pambihirang hamon ng pandemya ng COVID-19, noong 2020, nakita ang mga organ transplant mula sa mga namatay na donor na nagtakda ng taunang rekord para sa ika-10 magkakasunod na taon — isang patunay ng pagkabukas-palad at pagiging di-makasarili ng mga Amerikano kahit sa panahon ng hindi mabata na pagkawala. Salamat sa katatagan ng aming mga propesyonal sa pag-donate ng organ at paglipat at sa pagiging mapagmalasakit ng mga mamamayang Amerikano, higit sa 39,000 pagliligtas ng buhay o pagpapahusay ng buhay na mga organ transplant ang isinagawa sa United States noong nakaraang taon mula sa parehong mga nabubuhay at namatay na mga donor.

Habang ang libu-libong Amerikano ay tumatanggap ng regalo ng buhay bawat taon sa pamamagitan ng paglipat ng organ, ang bilang ng mga taong nangangailangan ng mga organo na nagliligtas-buhay ay nananatiling napakataas. Mayroong higit sa 107,000 katao na kasalukuyang nasa listahan ng paghihintay ng pambansang transplant, at isa pang tao ang idinaragdag kada siyam na minuto. Nakalulungkot, ang listahan ng naghihintay ay kasalukuyang naglalaman ng higit sa 1,900 mga batang wala pang 18 taong gulang na naghihintay ng isang nakapagliligtas-buhay na organ transplant. Bagama't ang napakaliit na mga bata ay kadalasang dapat makatanggap ng mga donasyon mula sa ibang maliliit na bata dahil sa mga hadlang sa laki, ang mga matatandang bata at matatanda ay kadalasang maaaring magkatugma. Sa maraming kaso, nangangahulugan iyon na ang mga mapagbigay na Amerikanong nasa hustong gulang ay maaaring mag-ambag sa aming layunin na wakasan ang listahan ng naghihintay na pediatric transplant.

Ipinapakita ng kasalukuyang mga istatistika na ang mga Amerikano na kabilang sa mga grupo ng minorya ay bumubuo ng halos 60 porsiyento ng mga naghihintay para sa isang organ transplant. Bagama't ang isang transplant ay maaaring maging matagumpay anuman ang lahi o etnisidad ng donor at tatanggap, may mas malaking pagkakataon na mabuhay ng mas mahabang panahon para sa tatanggap kung ang genetic na background ng donor at recipient ay malapit na magkatugma. Ang mga Amerikano mula sa bawat komunidad ay kailangan upang tumulong na gumawa ng pagbabagong nagliligtas-buhay.

Halos 18,000 katao ang nasuri bawat taon na may mga sakit kung saan ang paglipat ng stem cell ng dugo - nangangailangan ng dugo ng utak o kurdon - ay ang pinakamahusay na opsyon sa paggamot. Higit sa 65 porsiyento ng mga indibidwal na ito ay nangangailangan ng mga donor mula sa labas ng kanilang sariling pamilya. Bagama't humigit-kumulang 30 milyong nasa hustong gulang ang kasalukuyang nakarehistro bilang mga blood stem cell donor, maraming indibidwal pa rin ang nahihirapang maghanap ng angkop na katugmang donor, ibig sabihin ay kailangan natin ng marami pang rehistro upang punan ang nagliligtas-buhay na pangangailangan.

Araw-araw, 17 katao sa Amerika ang namamatay habang naghihintay ng transplant. Gayunpaman, lahat tayo ay may kapangyarihang tumulong: ang isang donor ay makakapagligtas ng hanggang walong buhay sa pamamagitan ng donasyon ng organ, at mapapabuti ang isa pang 75 buhay sa pamamagitan ng donasyon ng mata at tissue. Kung hindi ka pa nakapag-sign up bilang organ donor, kailangan namin ang iyong tulong upang punan ang agwat sa pagitan ng pagkakaroon ng mga organo at mga taong nangangailangan nito. Hinihikayat ko ang lahat ng Amerikano na magbigay ng pag-asa sa mga naghihintay ng laban sa pamamagitan ng pagbisita sa organdonor.gov para sa donasyon ng organ, mata, at tissue, at bloodstemcell.hrsa.gov para sa donasyon ng utak.

NGAYON, KAYA, AKO, si JOSEPH R. BIDEN JR., Pangulo ng Estados Unidos ng Amerika, sa pamamagitan ng awtoridad na ipinagkaloob sa akin ng Saligang Batas at ng mga batas ng Estados Unidos, ay ipinapahayag dito ang Abril 2021 bilang Buwan ng Buhay ng Buhay na Donate. Nananawagan ako sa bawat tao na ibahagi ang kaloob ng buhay at pag-asa sa mga nangangailangan ng pagliligtas-buhay o pagpapahusay ng buhay na transplant sa pamamagitan ng pagiging organ, mata, tissue, marrow, at blood donor.

BILANG PATOTOO NITO, itinalaga ko ang aking kamay ngayong ikatatlumpu't isang araw ng Marso, sa taon ng ating Panginoon dalawang libo dalawampu't isa, at ng Kalayaan ng Estados Unidos ng Amerika ang dalawang daan at apatnapu't lima.

JOSEPH R. BIDEN JR.

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2021/03/31/a-proclamation-on-national-donate-life-month-2021/