Mga Balita at Update

2021 Pambansang Donor Sabbath

Nobyembre 9 — Richmond, VA : Sa Nobyembre 12-14, pangungunahan ng Donate Life America ang taunang pambansang tatlong-araw na pagdiriwang ng National Donor Sabbath. Ang tatlong araw na pagdiriwang na ito ay nagbibigay ng pagkakataon na dalhin ang mensahe ng Donate Life at sanhi ng donasyon ng organ, mata at tissue sa mga kongregasyon at komunidad sa buong bansa.

Lahat ng mga pangunahing relihiyon sa US ay sumusuporta sa donasyon bilang isang pagkilos ng pakikiramay at pagkabukas-palad.

Ngayong taon, ang mensahe ng Donate Life America sa panahon ng National Donor Sabbath ay: Maging liwanag sa mga naghihintay . Sa Estados Unidos, mayroong higit sa 100,000 mga tao na naghihintay para sa isang nakapagliligtas-buhay na organ transplant. Para sa maraming tao, ang kanilang pananampalataya at komunidad ng pananampalataya ay may mahalagang papel sa desisyong magparehistro bilang isang namatay na donor o isaalang-alang ang pagiging isang buhay na donor.

Sa panahon ng National Donor Sabbath, ang mga lider ng pananampalataya, mga pamilya ng donor, mga tatanggap ng transplant, at mga propesyonal sa donasyon at transplantasyon ay sumasali sa mga serbisyo at programa upang tumulong na turuan ang tungkol sa pangangailangan para sa nagliligtas-buhay at nakapagpapagaling na donasyon ng organ, mata at tissue, at ang kahalagahan ng pagpaparehistro ng iyong desisyon na maging isang donor.

 Ang impormasyon ng National Donor Sabbath at mga mada-download na mapagkukunan ay makukuha sa DonateLife.net/NDS. Makipag-ugnayan sa iyong lokal na contact sa Donate Life para matuto pa tungkol sa mga umiiral nang virtual o personal na kaganapan sa iyong lugar.

Upang irehistro ang iyong desisyon na maging isang organ, eye at tissue donor, mangyaring bisitahin ang RegisterMe.org.

###

Ang Donate Life America (DLA) ay isang 501(c)3 na nonprofit na organisasyon na nangunguna sa mga pambansang kasosyo nito at Donate Life State Teams upang madagdagan ang bilang ng mga donasyong organ, mata at tissue na magagamit upang iligtas at pagalingin ang mga buhay. Ang DLA ay nagmamay-ari, namamahala at nagpo-promote ng Donate Life ℠, ang pambansang tatak para sa layunin ng donasyon; nag-uudyok sa publiko na magparehistro bilang organ, eye at tissue donor; nagbibigay ng edukasyon tungkol sa buhay na donasyon; namamahala sa National Donate Life Registry sa RegisterMe.org ; at bubuo at nagsasagawa ng mga epektibong kampanya sa multi-media upang isulong ang donasyon.

Contact sa Media:

Hilary Kleine Czarda, [email protected]