Legal

Mga alituntunin at kondisyon sa paggamit

Sa pamamagitan ng pag-access at pag-browse sa Site, tinatanggap mo at sumasang-ayon na sumailalim sa, nang walang limitasyon o kwalipikasyon, ang Mga Tuntunin at Kundisyon tulad ng nakasaad sa ibaba at kinikilala na ang anumang iba pang mga kasunduan sa pagitan mo at ng Donate Life America (“DLA”) sa kabaligtaran ng ang Mga Tuntunin at Kundisyon ng Paggamit na ito ay pinapalitan at walang puwersa o epekto.

Patakaran sa Paggamit ng Internet

 1. Maaari mong malayang i-browse ang Site at mag-download ng impormasyon mula sa Site na ito, kabilang ang anumang teksto, larawan, audio, at video (ang "Impormasyon") para sa hindi pangkomersyal, personal na paggamit. Ang nilalaman sa Site ay naka-copyright at hindi maaaring gamitin nang walang nakasulat na pahintulot ng DLA. Hindi mo maaaring ipamahagi, baguhin, ipadala, gamitin muli, iulat, o gamitin ang nilalaman ng Site para sa mga layuning pampubliko o komersyal, kabilang ang teksto, mga larawan, audio, at video nang walang nakasulat na pahintulot ng DLA. Dapat mong ipagpalagay na ang lahat ng iyong nakikita o nabasa sa Site ay naka-copyright maliban kung iba ang nabanggit at hindi maaaring gamitin maliban sa ibinigay sa Mga Tuntunin at Kundisyon na ito o sa teksto sa Site nang walang nakasulat na pahintulot ng DLA. Hindi ginagarantiyahan o kinakatawan ng DLA na ang iyong paggamit ng mga materyal na ipinapakita sa Site ay hindi lalabag sa mga karapatan ng mga ikatlong partido na hindi pagmamay-ari o kaakibat ng DLA. Maliban sa nabanggit na limitadong awtorisasyon, walang lisensya sa o karapatan sa Impormasyon, o anumang copyright ng DLA o ng anumang ibang partido ang ibinibigay o iginawad sa iyo.
 2. HINDI MANANAGOT ANG DLA O ANUMANG MGA KAANIB NITO PARA SA ANUMANG DIREKTA, DIREKTO, ESPESYAL, HINUNGDOT, O IBA PANG MGA PINSALA MULA SA PAGGAMIT NG O KAWANG KAYA NA GAMITIN ANG TRANSPLANT LIVING WEB SITE O ANG NILALAMAN.
 3. Nang hindi nililimitahan ang naunang nabanggit, lahat ng bagay sa Site na ito ay ibinibigay “as is” nang walang anumang uri ng warranty, ipinahayag man o ipinahiwatig, kabilang ang, ngunit hindi limitado sa, ang mga ipinahiwatig na warranty ng pagiging mapagkalakal, kaangkupan para sa isang partikular na layunin, o hindi paglabag. Pakitandaan na maaaring hindi payagan ng ilang hurisdiksyon ang pagbubukod ng mga ipinahiwatig na warranty, kaya maaaring hindi mailapat ang ilan sa mga pagbubukod sa itaas. Habang ang DLA ay gumagamit ng mga makatwirang pagsisikap na isama ang tumpak at napapanahon na impormasyon sa Site, ang DLA ay walang garantiya o representasyon sa katumpakan ng Impormasyon. Ang DLA ay walang pananagutan o pananagutan para sa anumang mga pagkakamali o pagkukulang sa nilalaman ng Site. Sa partikular, hindi mananagot ang DLA para sa katumpakan, pagkakumpleto, kasapatan, pagiging maagap, o pagiging komprehensibo ng Impormasyong nakapaloob sa Site.
 4. Wala ring pananagutan ang DLA, at hindi mananagot para sa, anumang pinsala sa, o mga virus na maaaring makahawa sa iyong kagamitan sa computer o iba pang ari-arian dahil sa iyong pag-access, paggamit ng, o pag-browse sa Site. Inilalaan ng DLA ang karapatan na baguhin ang impormasyong nakapaloob sa Site na ito nang walang abiso, at walang pangako na i-update ang impormasyong nakapaloob sa Site na ito. Hindi tumatanggap ng responsibilidad o pananagutan ang DLA para sa anumang pagkaantala o paghinto ng anuman o lahat ng functionality ng Site nito, maging resulta ng mga aksyon o pagtanggal ng isang entity ng DLA o isang third party.
 5. Anumang komunikasyon o materyal na ipinadala mo sa Site sa pamamagitan ng electronic mail o kung hindi man, kabilang ang anumang data, tanong, komento, mungkahi o katulad nito ay, at ituturing na, hindi kumpidensyal at hindi pagmamay-ari. Ang anumang bagay na iyong ipinadala o nai-post ay nagiging pag-aari ng DLA o ng mga kaakibat nito at maaaring gamitin para sa anumang layunin, kabilang ang, ngunit hindi limitado sa, pagpaparami, pagsisiwalat, paghahatid, paglalathala, pagsasahimpapawid at pag-post.
 6. Anumang hindi awtorisadong paggamit ng anumang mga imahe sa Site ay maaaring lumabag sa mga batas sa copyright, mga batas sa trademark, mga batas ng privacy at publisidad, at mga regulasyon at batas sa komunikasyon.
 7. Ang mga trademark, logo, at mga marka ng serbisyo (sama-sama ang "Mga Trademark") na ipinapakita sa Site ay mga trademark ng DLA at mga kaakibat nito. Walang anumang nilalaman sa Site ang dapat ipakahulugan bilang pagbibigay ng anumang lisensya o karapatang gumamit ng anumang Trademark na ipinapakita sa Site nang walang nakasulat na pahintulot ng DLA. Ang hindi awtorisadong paggamit ng mga Trademark na ipinapakita sa Site, o anumang iba pang nilalaman sa Site ay mahigpit na ipinagbabawal. Pinapayuhan ka rin na agresibong ipapatupad ng DLA ang mga karapatan sa intelektwal na ari-arian nito sa buong saklaw ng batas.
 8. Ang Site na ito ay maaaring maglaman ng mga link sa iba pang mga site. Ang mga link na ito ay para lamang sa kaginhawahan ng user. Ang DLA ay walang kontrol sa, at hindi responsable para sa nilalamang makikita sa mga panlabas na Site. Dahil ang DLA ay walang kontrol at hindi nag-eendorso ng alinman sa mga site kung saan naka-link ang Site at dahil hindi nasuri ng DLA ang anuman o lahat ng mga site kung saan naka-link ang Site, kinikilala mo na ang DLA ay hindi mananagot para sa nilalaman ng anumang mga pahina sa labas ng Site o anumang iba pang mga site na naka-link sa Site. Ang iyong pag-link sa Site, mga off-Site na pahina o iba pang mga site ay nasa iyong sariling peligro at walang pahintulot ng DLA. Sa pamamagitan ng paggamit ng anumang ganoong mga link, nauunawaan mo na ang legal na pahayag at patakaran sa privacy ng naka-link na site ay malalapat at maaaring iba sa DLA. Ang mga link sa naturang mga third party na site ay hindi bumubuo ng sponsorship, pag-endorso o pag-apruba ng naturang mga Site o ang mga nilalaman nito.
 9. Ang anumang pagtukoy sa anumang institusyon, organisasyon, entity, indibidwal, produkto, tatak, proseso, therapy, gamot, o serbisyo ay hindi bumubuo o nagpapahiwatig ng anumang pag-endorso o rekomendasyon. Ang mga pangalan ng mga sentro ng pangangalagang pangkalusugan, mga tagagawa ng gamot, o mga tagapagbigay ng paggamot ay hindi bumubuo o nagpapahiwatig ng isang pag-endorso o rekomendasyon. Anumang mga opinyon, payo, pahayag, serbisyo o iba pang impormasyon na ibinigay ng, o ginawa ng, isang third party ay yaong sa kani-kanilang mga kontribyutor o may-akda.
 10. Ang mga link sa Site na ito ay pinahihintulutan lamang sa home page. Hindi ka maaaring mag-link sa anumang iba pang mga pahina nang walang paunang nakasulat na pahintulot ng DLA.
 11. Iginagalang ng DLA ang privacy ng bawat indibidwal na bumibisita sa aming Mga Site. Binabalangkas ng Patakaran na ito ang impormasyong maaaring kolektahin ng DLA at kung paano namin magagamit ang impormasyong iyon. Sa ilang mga kaso, maaari kaming awtomatiko (ibig sabihin, hindi sa pamamagitan ng pagpaparehistro) mangolekta ng teknikal na impormasyon kapag kumonekta ka sa aming Site na hindi personal na nakikilala tulad ng uri ng internet browser na iyong ginagamit, ang uri ng computer operating system na iyong ginagamit at ang domain name ng Site kung saan ka nag-link sa aming Site.
 12. Maaaring kolektahin ng mga Web server ng DLA at ng mga kaakibat nito ang mga domain name ng mga bisita sa aming Site. Ang impormasyong ito ay maaaring pinagsama-sama upang masukat ang bilang ng mga pagbisita, average na oras ng pagbisita, mga pahinang tiningnan, atbp., upang masukat ang paggamit ng Site at pagbutihin ang nilalaman kung kinakailangan. Kinokolekta lamang ng DLA ang personal na impormasyon mula sa aming mga bisita na nagsumite nito sa isang boluntaryong batayan. Maaaring kabilang sa personal na impormasyon ang pangalan, titulo, kumpanya, address, e-mail address, numero ng telepono at iba pa. Maliban kung partikular na nakasaad, hindi namin hinihiling ang impormasyong ito upang makakuha ng access sa anumang bahagi ng aming Site. Sinisikap ng DLA na gawing secure ang naturang personal na impormasyon laban sa hindi awtorisadong paggamit at pag-access. Ang personal na impormasyong nakolekta ay ginagamit lamang para sa partikular na layunin kung saan ito isinumite. Ang DLA at ang mga kaakibat nito ay hindi nagbebenta o nagpapadala ng personal na impormasyon sa ibang mga organisasyon.
 13. Babayaran mo ang DLA mula sa at laban sa anuman at lahat ng mga paghahabol, pinsala, pagkalugi, pananagutan, demanda, aksyon, kahilingan, paglilitis, (legal man o administratibo) at mga gastos na magmumula sa o nauugnay sa anumang paggamit ng anumang mga talakayan, pakikipag-chat, pag-post, mga pagpapadala, mga bulletin board, at mga katulad na nilalaman sa Site na ito, kabilang ang anumang maaaring magmula sa isang paglabag sa abisong ito. Ang nasabing mga paghahabol ay dapat kabilang, ngunit hindi dapat limitado sa, mga paghahabol batay sa trademark, marka ng serbisyo, pangalan ng kalakalan, paglabag sa copyright at patent, pagbabanto ng trademark, labis na panghihimasok sa kontrata o mga prospective na relasyon sa negosyo, hindi patas na kompetisyon, paninirang-puri o pinsala sa reputasyon, maling representasyon. o paglabag sa warranty, o iba pang pinsala o pinsala sa negosyo.
 14. Ang mga batas ng Commonwealth of Virginia ay ilalapat sa lahat ng bagay na may kaugnayan sa paggamit ng Site na ito at sumasang-ayon kang magsumite sa eksklusibong personal na hurisdiksyon at lugar ng Circuit Court ng Lungsod ng Richmond, Virginia at sa United States District Court para sa ang Silangang Distrito ng Virginia, Dibisyon ng Richmond. Maaaring baguhin ng DLA anumang oras ang Mga Tuntunin at Kundisyon na ito sa pamamagitan ng pag-update sa pag-post na ito. Ikaw ay napapailalim sa anumang naturang mga pagbabago at samakatuwid ay dapat na pana-panahong bisitahin ang pahinang ito upang suriin ang kasalukuyang Mga Tuntunin at Kundisyon kung saan ikaw ay nakasalalay.