Mga Banner sa Web

Mag-post ng web banner sa iyong personal o kumpanyang website para makatulong sa pagpapalaganap ng salita tungkol sa nakapagliligtas-buhay na kapangyarihan o donasyon ng organ, mata at tissue! Upang mag-download ng banner, mag-click sa larawan at pagkatapos ay i-right click upang i-save sa iyong computer. Mangyaring isaalang-alang ang pag-link ng mga larawan sa DonateLife.net.
Tatanggap ng atay ng Valerie
Robert cornea recipient
logo ng Benjamin Donate Life
Mag-donate ng Life Banner
Christine Donate Life Banner
Mag-donate ng Life Banner
Mag-donate ng Life Banner Tissue
Mag-donate ng Life Banner Cornea
Mag-donate ng Life Banner Heart
Mag-donate ng Life Banner Liver