Mga Tip sa Pagbabahagi ng Kwento

Nagpapadala ka man ng email, nagtatanghal sa iyong grupo ng pananampalataya, o nakikipag-usap sa isang taong nakapila sa grocery store, ang iyong personal na karanasan ay maaaring ang pinakamahalagang impluwensya sa desisyon ng isang tao na maging isang rehistradong donor. Nasa ibaba ang mga tip na dapat tandaan kapag idinaragdag ang iyong VOICE sa pangangailangan para sa mga organ, eye, at tissue donor at nagbibigay-inspirasyon sa iyong pamilya, kaibigan, katrabaho, o kapitbahay na magparehistro.

Tandaan ang Layunin

Ang pangunahing layunin ng pagbabahagi ng iyong koneksyon sa donasyon at paglipat ay magbigay ng inspirasyon sa mga nakikinig na magparehistro bilang mga donor ng organ, mata at tissue. Habang iniisip mo kung anong mga detalye ang isasama at ang paraan ng pagbabahagi mo ng iyong kuwento, tandaan na gusto mong turuan at mag-udyok.

Maging Likas Mong Sarili

Kahit na may layunin sa likod ng pagbabahagi ng iyong kuwento sa iba, hindi ito nangangahulugan na dapat itong pilitin o hindi natural. Maging iyong sarili lamang kapag nagsasalita tungkol sa iyong karanasan. Maglagay ka man ng katatawanan, gumamit ng analogy o lumuha, kilala ka ng iyong mga tagapakinig kaya sundin mo kung ano ang tama.

Panatilihin itong Simple – Mas kaunti ang Higit pa!

Ang isang mahalagang bagay na dapat tandaan ay ang iyong kwento ay tungkol sa iyo o sa isang mahal sa buhay, hindi tungkol sa prosesong medikal ng donasyon at paglipat. Dahil sa maraming pamamaraan at terminong medikal nito, maaaring kumplikado ang paksang ito. Kahit na ang pagbabahagi ng bawat detalye ay maaaring natural, maaari itong maging napakalaki sa iba at maaaring makaligtaan nila ang mahalagang mensahe ng pagrehistro bilang isang donor.

Halimbawa: Ang mga detalye tulad ng eksaktong bilang at mga pangalan ng mga gamot na kinakailangan pagkatapos ng paglipat, o ang mga eksaktong petsa ng mahahalagang kaganapan sa kabuuan ng iyong paglalakbay ay napakahalaga sa iyo, ngunit ang pagsasama ng lahat ng ito ay maaaring makabawas sa kapangyarihan ng iyong kuwento.

Bigyang-diin ang Mga Positibong - Sabihin, Huwag Manahimik!

Ang donasyon at paglipat ay maaaring maging malubak na mga kalsada. Ikaw man ay isang nagpapasalamat na tatanggap, may pag-asa na kandidato o miyembro ng pamilya, tumuon sa mga positibong damdamin na naranasan mo at ng iyong mga mahal sa buhay.

Hindi ibig sabihin na balewalain ang anumang bagay na maaaring negatibo. Maging tapat sa mga paghihirap na maaaring naranasan mo o ng iyong pamilya–ngunit ang labis na pagtutuon sa mga ito ay maaaring maging kontra-produktibo. Tandaan, ang layunin ay upang turuan at mag-udyok. Gawing komportable ang iyong madla at panatilihin ang kanilang atensyon sa pamamagitan ng mga positibong aspeto ng iyong kuwento.

Ilang Dapat at Hindi Dapat

Ang maling paggamit ng mga partikular na termino ay maaaring ma-off ang isang tao o hindi sinasadyang mapalakas ang mga alamat.

 • Kapag pinag-uusapan ang proseso ng donasyon, gamitin ang mga salitang "pagbawi ng organ" o "donasyon ng organ." Iwasang gamitin ang terminong "ani."
 • Ang terminong "suporta sa buhay" ay maaaring mukhang angkop, ngunit ang "artipisyal na suporta" o "mechanical na suporta" ay mas tumpak.

Huwag subukang pilitin ang isang tao na magparehistro. Ipinapakita ng pananaliksik na ang paggamit ng pagkakasala ay may kabaligtaran na epekto sa kung ano ang gusto mo - na ginagawang mas lumalaban ang taong iyon sa ideya ng pagpaparehistro. Kung ang isang tao ay hindi komportable na magrehistro, kahit na marinig ang iyong kuwento, ayos lang! Ginawa mo ang lahat ng iyong magagawa para turuan sila tungkol sa donasyon. At sino ang nakakaalam? Baka pag-uwi nila, maaring iniisip pa rin nila ang iyong kwento, at maaaring ito ang binhi na kalaunan ay magbabago ng isip sa susunod na daan.

Gamit ang Iyong Pananaw

Anuman ang sitwasyon, o ang madla, maaari mong i-optimize ang posibilidad na ang iyong boses ng Donate Life ay mag-udyok sa mga nakikinig na magparehistro bilang mga donor sa pamamagitan ng pagsasalita mula sa iyong sariling personal na pananaw. Tumingin sa ibaba para sa mga ideya sa pakikipag-usap kung paano nakaapekto sa iyo ang donasyon at transplantasyon ng organ, mata at tissue.

 • Pag-usapan ang iyong buhay bago ka nagkasakit – ano ang iyong ikinatuwa?
 • Kailan mo sinabing kailangan mo ng transplant? Ano ang iyong reaksyon?
 • Anong mga pagbabago ang naidulot ng iyong sakit sa pamilya, trabaho, paaralan o libangan?
 • Gaano ka katagal naghintay? Ano ang iyong pagbabala nang walang transplant?
 • Ano ang masasabi mo sa isang taong nag-aalangan na maging organ, eye at tissue donor?
 • Ano ang buhay para sa iyo at sa iyong pamilya bago ang iyong transplant?
 • Paano mo kinailangan ng transplant? Paano ka nililimitahan ng iyong sakit sa iyong pang-araw-araw na buhay? Gaano katagal ka naghintay, at ano ang iyong pagbabala nang walang transplant?
 • Ano ang pakiramdam ng makatanggap ng tawag na nagsasabing may available na organ?
 • Ano ang maaari mong gawin ngayon na hindi mo magawa noon, at anong mga pagbabago ang nagawa nito sa iyong pamilya, trabaho, paaralan?
 • Ano ang iyong pananaw sa buhay ngayon?
 • Ano ang masasabi mo sa isang taong nag-aalangan na maging organ, eye at tissue donor?
 
 • Pag-usapan ang tungkol sa iyong mahal sa buhay para ipinta ang isang larawan nila – ano sila? Ano ang kanilang ikinatuwa? Ano ang naramdaman mo kapag nasa paligid mo sila?
 • Ano ang pakiramdam na malaman na ang iyong mahal sa buhay ay nagawang iligtas at pagalingin ang buhay ng iba?
 • Ano ang masasabi mo sa isang taong nag-aalangan na maging organ, eye at tissue donor?
 • Nag-donate ka ba sa isang taong kilala mo o sa isang estranghero? Kung ito ay isang taong kilala mo, ano ang iyong relasyon sa kanya?
 • Kung kilala mo ang tatanggap, anong kondisyon ang mayroon sila na humantong sa kanilang pangangailangan ng transplant? Paano ito nakaapekto sa kanyang buhay? Paano ito nakaapekto sa iyong buhay?
 • Kung kilala mo ang tatanggap, paano ka nagkaroon ng desisyon na maging isang buhay na donor?
 • Kung kilala mo ang tatanggap, paano nagbago ang buhay ng dalawa pagkatapos ng donasyon at transplant?
 • Kung nagbigay ka ng altruistically, ano ang naging inspirasyon mo para maging isang buhay na donor para sa isang estranghero?
 • Ano ang masasabi mo sa isang taong nasa bakod tungkol sa pagiging isang buhay na donor?
 • Ano ang masasabi mo sa isang taong nag-aalangan na maging organ, eye at tissue donor?
 • Ano ang iyong relasyon sa taong nangangailangan o tumanggap ng transplant?
 • Bakit/kailangan ng iyong kaibigan o kapamilya ng transplant?
 • Ano ang kanilang medikal na prognosis nang walang transplant, at gaano katagal silang naghihintay/naghintay?
 • Ano ang paghihintay?
 • Kung na-transplant na sila ngayon, ano ang pakiramdam ng matanggap ang tawag na mayroong isang organ? Paano naiba ang buhay nila/mo ngayon?
 • Ano ang masasabi mo sa isang taong nag-aalangan na maging organ, eye at tissue donor?

Ibahagi ang Iyong Kwento

May maibabahagi ka bang Story of Hope? Gusto naming makarinig mula sa iyo.