Ibahagi ang iyong Kwento

Ang donasyon ng organ, mata at tissue ay nakaapekto sa milyun-milyong buhay. Kami ay motivated at inspirasyon araw-araw sa pamamagitan ng mga kuwento na ibinabahagi mo sa amin. Pakinggan namin ang iyong kwento. Tingnan ang aming mga tip sa pagbabahagi ng kuwento .

Sa pamamagitan ng pagsusumite ng form na ito, pinahihintulutan mo ang Donate Life America (DLA) at ang mga kasosyo nito na maghanda, gumamit, magparami, mag-publish, at magpakita ng pangalan, larawan, at kuwento na may kaugnayan sa tradisyonal, digital, at social media advertising at marketing. Kinikilala mo na ang (mga) larawang isinumite ay pag-aari ng DLA at maaaring gamitin ng DLA kung sa tingin nito ay akma. Hindi ka makakatanggap ng kabayaran at sa pamamagitan nito ay isinusuko ang anumang pag-apruba ng tapos na produkto.