Mga Bagay na Magagawa Mo

Kailangan namin ang iyong tulong upang gawing posible ang BUHAY para sa mahigit 100,000 taong naghihintay ng pangalawang pagkakataon sa buhay.

Maging isang Donor

Ang pagpaparehistro ay tumatagal ng wala pang isang minuto. May mga tanong pa ba?

2

Tulong Suportahan ang Aming Trabaho

Mag-ambag

Pagkalap ng pondo

Mamili

3

Turuan ang Iba Tungkol sa Dahilan

Mga video at naka-print na ad

Mga mapagkukunan ng edukasyon ng kabataan

Mga napi-print na handout

4

Sumali sa Donate Life Community

komunidad ng social media

Mga Pambansang Pagdiriwang

Mga buwanang update sa email