National Donate Life Month

Ang National Donate Life Month (NDLM) ay itinatag ng Donate Life America at ang mga kasosyong organisasyon nito noong 2003. Naobserbahan tuwing Abril bawat taon, ang National Donate Life Month ay nakakatulong na itaas ang kamalayan tungkol sa donasyon, hinihikayat ang mga Amerikano na magparehistro bilang mga donor ng organ, mata at tissue at parangalan yaong mga nagligtas ng buhay sa pamamagitan ng kaloob na donasyon.

Ang mga donor ay mga SuperStar!

Alam mo ba na ang Abril ay isa sa pinakamagagandang oras ng taon para mag-stargaze?  

Ngayong Abril, iniimbitahan ka naming tumingala sa kalangitan sa gabi at sa bilyun-bilyong bituin na bumubuo sa uniberso. Ang mga bituin ay nagpapaalala sa atin na kahit sa pinakamadilim na gabi, may liwanag.

Ang iyong desisyon na maging organ, eye at tissue donor ay nagbibigay ng pag-asa at liwanag sa 100,000 katao sa listahan ng naghihintay na pambansang transplant na naghihintay ng pangalawang pagkakataon sa buhay. Kaya naman superstar ang mga donor.

Ngayong National Donate Life Month, samahan kami sa pagtulong sa pagsagip at pagpapagaling ng mga buhay: irehistro ang iyong desisyon na maging organ, eye at tissue donor, matuto nang higit pa tungkol sa living donation, at kampeon ang Donate Life cause. 

Ngayong Pambansang Buwan ng Buhay na Donate, hinihiling namin sa iyo na maging bahagi ng magkakaugnay na komunidad na nagbibigay-buhay sa pamamagitan ng pagrehistro bilang organ, eye at tissue donor ; pagiging edukado tungkol sa buhay na donasyon; at itaguyod ang layunin ng Donate Life.

"Hindi lamang tayo nakatira sa gitna ng mga bituin, ang mga bituin ay nabubuhay sa loob natin." 

–Neil deGrasse Tyson

NDLM 2024_SocialSquare_web

Mangyaring sumali sa amin sa iyong lokal na komunidad at sa Facebook , Instagram , LinkedIn , at DonateLife.net upang matulungan kaming parangalan ang mga donor, tatanggap, at kanilang mga pamilya at tagapag-alaga. Kikilalanin din namin ang mga clinical team na nagpapatuloy sa kanilang dedikadong gawain sa panahong ito upang tumulong na parangalan ang regalo ng donasyon at iligtas ang buhay ng mga naghihintay ng pangalawang pagkakataon sa buhay.

Pagdiriwang ng Buwan ng Buwan ng Buhay na Donate

Mamili sa Donate Life Store

Mamili ng mga available na item para ipagdiwang ang National Donate Life Month sa Donate Life Store .

 
Nasa ibaba ang mga libreng mapagkukunan na magagamit upang i-download, i-print at ibahagi upang matulungan kang ipakita ang iyong suporta para sa layunin ng Donate Life at itaas ang kamalayan sa iba:

Mga Sangguniang Materyales 

Mga Materyales na Napi-print

Naka-format para i-print sa 8.5×11 na papel

Mga Larawan sa Social Media

Gumamit ng mga hashtag na #DonateLifeMonth #DonorsAreSuperstars at #DonateLife sa buong buwan ng Abril!

Mga Banner sa Web

English set na may DonateLife.net, RegisterMe.org. Spanish set sa DoneVida.org

  • 728×90 (Lagda sa email)
  • 1000×288 
  • 1500×1459 (parisukat na logo na may mga elemento ng tema)

Ang lahat ng likhang sining ay naka-copyright ng Donate Life America at hindi maaaring kopyahin, baguhin o kopyahin. Mangyaring makipag-ugnayan sa Loren Squares para sa mga tanong o kahilingan para sa alternatibong paggamit ng likhang sining.

Ikaw ba ay nasa propesyonal na komunidad ng donasyon at paglipat, tulad ng mga kawani sa OPO, transplant na ospital, eye/tissue bank, o Donate Life State Teams? Bisitahin ang pahina ng Mga Propesyonal upang malaman kung paano mag-access ng higit pang mga mapagkukunan.