Ibigay sa DLA

Ang bawat dolyar na iniaambag ng publiko sa Donate Life America ay direktang napupunta sa pagtaas ng bilang ng mga donor ng organ, mata at tissue, isang tao sa bawat pagkakataon. Ang lahat ng mga kontribusyon ay 100% na mababawas sa buwis.

Mag-ambag Online para Mag-donate ng Buhay America

Kung ang iyong kontribusyon ay ginawa bilang parangal sa isang mahal sa buhay na kasalukuyang naghihintay para sa isang transplant, upang kilalanin ang mapagbigay na regalo ng buhay ng isang donor, o dahil lamang sa pagkilala mo sa pagkaapurahan, ang iyong suporta ay ginagawang posible ang aming trabaho .

Fundraise sa ngalan ng Donate Life America

Lumikha ng pahina ng pangangalap ng pondo bilang parangal sa isang kaganapan sa buhay, sa memorya ng isang mahal sa buhay, o dahil lang sa alam mong malaki ang pangangailangan. Ang peer-to-peer na pangangalap ng pondo ay isang hindi kapani-paniwalang paraan upang suportahan ang Donate Life America at ang aming misyon. Maaari ka ring makalikom ng pondo para sa DLA sa pamamagitan ng Facebook.

Nag-iisip tungkol sa pagdaraos ng isang fundraising event para makinabang ang Donate Life? Tingnan ang listahang ito ng mga madalas itanong .

Mail sa iyong kontribusyon

Kung mas gusto mong ipadala sa koreo ang iyong kontribusyon, posible rin iyon. Maaari mong i-download at i-print ang Donate Life Contribution Form at ipadala ito sa sumusunod na address:

Mag-donate ng Buhay America
5516 Falmouth Street, Suite 302
Richmond, VA 23230


Ang lahat ng mga tseke ay dapat ibigay sa Donate Life America. Maaari mong ipahiwatig sa form kung ang regalo ay nasa memorya o karangalan ng isang mahal sa buhay, at tukuyin kung gusto mong magpadala ng sulat ng pagkilala.

Isaalang-alang ang isang buwanang opsyon sa pagbibigay upang matulungan kaming magrehistro ng higit pang mga organ donor

Sumali sa aming Donate LifeLine upang magbigay ng pare-parehong suporta na kailangan namin nang madalian upang iligtas at pagalingin ang mas maraming buhay sa pamamagitan ng donasyon.

Kapag nagbigay ka ng iyong kontribusyon, ipahiwatig lamang na gusto mo itong magpatuloy bilang buwanang regalo.

Upang matuto nang higit pa tungkol sa kung paano mo masusuportahan sa pananalapi ang gawain ng Donate Life America, pakibisita ang Give to DLA .

Mga Katugmang Regalo

Ang iyong kumpanya ba ay tumutugma sa mga regalo? Ang pag-alam ay kasingdali ng pagtatanong sa kinatawan ng HR ng iyong organisasyon. Ang paggawa ng maliit na karagdagang hakbang na ito ay madodoble ang pagkakaiba ng iyong kontribusyon sa buhay ng mga naghihintay ngayon.

Pagbibigay sa Lugar ng Trabaho

Ang pangangalap ng mga pondo sa opisina ay isang mahusay na paraan upang suportahan ang mga pagsisikap ng Donate Life America na iligtas at pagalingin ang mga buhay sa pamamagitan ng donasyon at paglipat. 

Mga Stock at Regalo sa Mutual Fund

Ang pagbibigay ng pinapahalagahan na mga asset ng pamumuhunan (mga stock, bond at mutual funds) ay maaaring maging isang tax-wise na paraan upang magbigay sa Donate Life America. Makipag-ugnayan kay Karen Headley sa 804-377-3586 para matuto pa.

Mag-iwan ng Legacy of Hope – Wills, Annuities, Planned Gifts

Maaari mong hubugin ang hinaharap na promosyon ng donasyon ng organ, mata at tissue na nagliligtas ng buhay ng mga taong mangangailangan ng mga transplant na nagliligtas ng buhay sa mga darating na taon sa pamamagitan ng paggamit ng mga nakaplanong opsyon sa regalo na nag-aalok sa iyo ng iba't ibang benepisyo; kabilang ang isang regalo sa iyong kalooban, mga plano sa pagreretiro o mga patakaran sa seguro, kawanggawa na regalo annuity, mga trust, at mga donasyon sa real estate.

Mangyaring ipagbigay-alam sa amin ng iyong binalak na mga intensyon sa pagbibigay para mapasalamatan at makilala ka namin.

Pagpapakita ng aming mga Tagasuporta

Bilang isang maliit na paraan upang ipakita ang aming pasasalamat, binibigyang-diin at pinasasalamatan namin ang marami sa aming mapagbigay na mga tagasuporta sa aming Taunang Ulat. Mag-click dito upang tingnan ang aming Mga Taunang Ulat .

Impormasyon sa Buwis

Donate Life Ang tax identification number ng America ay 54-1626038.

Makipag-ugnayan kay Casey Watkins para sa anumang mga tanong tungkol sa kung paano mo masusuportahan sa pananalapi ang gawain ng DLA. Matuto pa tungkol sa pangangasiwa sa pananalapi ng Donate Life America >