Maging Kasosyo

Ang Donate Life America ay nakatuon sa pagpapalaganap ng salita tungkol sa kahalagahan ng pagiging isang rehistradong donor upang ang iba ay mabuhay. Ang aming corporate partnership program ay isang paraan para sa komunidad ng negosyo na makibahagi sa pagliligtas at pagpapagaling ng mga buhay, habang nagbibigay ng libu-libo ng bagong pagkakataon sa buhay.

Bakit Maging Kasosyo?

Ang aming layunin ay makipag-ugnayan sa mga corporate partner sa aming nagliligtas-buhay na gawain at tulungan sila sa pagsulong ng kanilang direktang koneksyon sa Donate Life America Mission.

Ang Donate Life America ay natatanging nakaposisyon upang pamunuan ang ating bansa na tanggapin ang donasyon ng organ, mata at tissue bilang pangunahing responsibilidad ng tao. Direktang sinusuportahan ng aming mga kasosyo sa korporasyon ang mga pagsisikap na ito kaya ginagawang posible ang BUHAY para sa mga taong nangangailangan NGAYON.

Ang iyong kontribusyon sa pananalapi ay makakagawa ng napakalaking pagkakaiba.

Para sa karagdagang impormasyon sa aming Partnership Program, mangyaring makipag-ugnayan kay Karen Headley.

Ang Aming Mga Kasosyo sa Buhay