Suportahan ang Aming Trabaho

Nakarehistro na bilang organ donor? Narito ang higit pang mga paraan upang makatulong sa pagsuporta sa aming trabaho.

Mag-ambag Online para Mag-donate ng Buhay America

Ang bawat dolyar na iniaambag ng publiko sa Donate Life America ay direktang napupunta sa pagtaas ng bilang ng mga donasyong organ, mata, at tissue na nagliligtas at nagpapagaling ng mga buhay. Kung ang iyong kontribusyon ay ginawa bilang parangal sa isang donor, isang mahal sa buhay na kasalukuyang naghihintay para sa isang transplant, isang tatanggap, isang kaibigan o miyembro ng pamilya na namatay sa paghihintay—o dahil lamang sa napagtanto mo ang pagkaapurahan ng layunin—lahat ito ay napupunta sa pagtulong sa pag-iipon buhay.

Kapag nakapagbigay ka na ng kontribusyon, iimbitahan kang mag-post sa Donate Life America Tribute Wall . Ang Donate Life America Tribute Wall ay binuo bilang isang paraan para sa mga kontribyutor ng Donate Life America na parangalan at alalahanin ang kanilang mga mahal sa buhay na naantig ng donasyon at paglipat. Ang mga tagasuporta ay maaaring magsumite ng isang mensahe bilang parangal o memorya ng kanilang mahal sa buhay na pagkatapos ay ipo-post sa dingding. Mayroon ding search function na nagpapahintulot sa mga user na maghanap sa pamamagitan ng pangalan ng pinarangalan o ang pangalan ng taong nagsumite ng mensahe.

Maaari mo ring tanungin ang departamento ng HR ng iyong kumpanya tungkol sa pagtutugma ng iyong kontribusyon. Ito ay isang madaling paraan upang doblehin ang epekto ng iyong regalo.

Fundraise sa ngalan ng Donate Life America

Lumikha ng pahina ng pangangalap ng pondo bilang parangal sa isang kaganapan sa buhay, sa memorya ng isang mahal sa buhay, o dahil lang sa alam mong malaki ang pangangailangan. Ang peer-to-peer na pangangalap ng pondo ay isang hindi kapani-paniwalang paraan upang suportahan ang Donate Life America at ang aming misyon. Maaari ka ring makalikom ng pondo para sa DLA sa pamamagitan ng Facebook.

Nag-iisip tungkol sa pagdaraos ng isang fundraising event para makinabang ang Donate Life? Tingnan ang listahang ito ng mga madalas itanong .

Mail sa iyong kontribusyon

Kung mas gusto mong ipadala sa koreo ang iyong kontribusyon, posible rin iyon. Maaari mong i-download at i-print ang Donate Life Contribution Form at ipadala ito sa sumusunod na address:

Mag-donate ng Buhay America
5516 Falmouth Street, Suite 302
Richmond, VA 23230


Ang lahat ng mga tseke ay dapat ibigay sa Donate Life America. Maaari mong ipahiwatig sa form kung ang regalo ay nasa memorya o karangalan ng isang mahal sa buhay, at tukuyin kung gusto mong magpadala ng sulat ng pagkilala.

Isaalang-alang ang isang buwanang opsyon sa pagbibigay upang matulungan kaming magrehistro ng higit pang mga organ donor

Sumali sa aming Donate LifeLine upang magbigay ng pare-parehong suporta na kailangan namin nang madalian upang iligtas at pagalingin ang mas maraming buhay sa pamamagitan ng donasyon.

Kapag nagbigay ka ng iyong kontribusyon, ipahiwatig lamang na gusto mo itong magpatuloy bilang buwanang regalo.

Upang matuto nang higit pa tungkol sa kung paano mo masusuportahan sa pananalapi ang gawain ng Donate Life America, pakibisita ang Give to DLA .

Iba Pang Mga Paraan Para Suportahan Kami

Bisitahin ang Donate Life Store

Kung ikaw ay isang rehistradong organ donor, mayroong higit sa isang paraan upang isuot ang iyong puso sa iyong manggas! Tingnan ang Donate Life Store para mahanap ang lahat mula sa mga T-shirt at sombrero hanggang sa lapel pin at mga bote ng tubig. Ang mga nalikom mula sa Donate Life Store ay sumusuporta sa Donate Life America mission. Masayang pamimili!

Mamili Para sa Kabutihan Gamit ang Aming Tagasuporta na Gabay sa Pamimili

Naka-stock na sa Donate Life merch? Mayroon kaming buong Gabay sa Pamimili ng Donate Life Supporter para tumulong!