Paano ka makatulong

Ang mga donor ng organ, mata at tissue ay nagliligtas ng mga buhay. Mahigit 100,000 katao ang naghihintay para sa isang nakapagliligtas-buhay na transplant. Pwede kang tumulong. Alamin ang tungkol sa mga paraan upang maging aktibong tagasuporta ng layunin ng Donate Life.

52

Mayroon kaming 52 Donate Life State Team na tumutulong na turuan ang iba tungkol sa layunin.

1000+

Kami ay nagpapasalamat sa aming 1000+ boluntaryo sa buong bansa na sumusuporta sa aming nagliligtas na misyon.

18.4M

Ang Donate Life America ay umabot sa 18.4 milyong tao sa pamamagitan ng aming mga website at social media noong 2022.

Ang mga donor ng organ, mata at tissue ay nagliligtas ng mga buhay

Magparehistro upang maging organ, eye at tissue donor.

Ang mga transplant ay umaasa sa kabutihang-loob ng mga donor ng organ, mata at tissue, at walang sapat na donor upang matugunan ang pangangailangan. Pwede kang tumulong.

Koleksyon ng mga larawan ng mga tatanggap ng organ

Mag-ambag Online para Mag-donate ng Buhay America

Ang bawat dolyar na iniaambag ng publiko sa Donate Life America ay direktang napupunta sa pagtaas ng bilang ng mga donor ng organ, mata at tissue, isang tao sa bawat pagkakataon. Ang lahat ng mga kontribusyon ay 100% na mababawas sa buwis.