Mga Madalas Itanong

Mga FAQ Tungkol sa LGBTQIA+

Makakuha ng mga sagot sa iyong mga tanong tungkol sa donasyon ng organ, mata at tissue at ang LGBTQIA+ na komunidad. Maaari ka ring makipag-ugnayan sa iyong Pinuno ng Koponan ng Estado ng Donate Life upang malaman ang tungkol sa kung paano ka makakasali sa isang lokal na antas at makita kung may presensya ang Donate Life sa lokal na Pride at mga kaganapan sa komunidad.

Ang oryentasyong sekswal, kasarian, pagkakakilanlan ng kasarian o ekspresyon ng isang tao ay hindi pumipigil sa kanila na maging isang organ donor (namatay o nabubuhay). Hinihikayat ang lahat na irehistro ang kanilang desisyon na maging organ donor sa RegisterMe.org .

Ang patakaran sa donasyon ng organ ay kinokontrol ng Health and Human Services (HHS) .

Ang isang pambansang sistema ay tumutugma sa mga available na organo mula sa donor sa mga taong nasa listahan ng naghihintay batay sa uri ng dugo, laki ng katawan, kung gaano sila kasakit, distansya ng donor, uri ng tissue at oras sa listahan. Ang oryentasyong sekswal, kasarian, pagkakakilanlan ng kasarian o pagpapahayag, lahi, kita, tanyag na tao at katayuan sa lipunan ay hindi kailanman isinasaalang-alang.

Ang United Network for Organ Sharing (UNOS) ay nagsisilbing transplant system ng bansa sa ilalim ng kontrata sa pederal na pamahalaan.