Mga Madalas Itanong

Mga FAQ Tungkol sa Pagpaparehistro ng Donor

Kumuha ng mga sagot sa iyong mga tanong tungkol sa pagpaparehistro ng donor.
Maaari mong irehistro ang iyong desisyon na maging isang namatay na organ, eye at tissue donor sa National Donate Life Registry dito sa aming pahina ng pagpaparehistro ng donor , sa RegisterMe.org , o sa iyong iPhone Health App . Ang iyong pagpaparehistro ng donor ay isang may bisa, legal na dokumento ng regalo. Maaari mong alisin ang iyong pagpaparehistro, i-update ang iyong personal na impormasyon o tukuyin ang mas detalyadong mga kagustuhan sa donasyon anumang oras sa RegisterMe.org . Maaari mo ring irehistro ang iyong desisyon na maging isang namatay na organ, eye at tissue donor sa iyong state registry sa iyong lokal na tanggapan ng DMV o Driver License Partner . Kung mayroon kang mga tanong tungkol sa pagpaparehistro sa iyong state donor registry, mangyaring makipag-ugnayan sa iyong contact sa estado ng Donate Life . Sinumang nasa hustong gulang na 18 taong gulang o mas matanda ay maaaring magparehistro upang maging isang organ, mata at tissue donor - anuman ang edad o medikal na kasaysayan. Maaaring irehistro ng mga 15-17 taong gulang ang kanilang layunin na maging organ, eye at tissue donor sa National Donate Life Registry. Gayunpaman, hanggang sila ay 18 taong gulang, isang magulang o legal na tagapag-alaga ang gagawa ng pinal na desisyon sa donasyon. Kung nagrerehistro sa National Donate Life Registry sa pamamagitan ng iPhone, dapat ay 18 taong gulang ka o mas matanda. Parehong ang iyong state donor registry at ang National Donate Life Registry ay sinusuri ng mga propesyonal sa donasyon sa oras ng iyong kamatayan. Ang pinakahuling pagpaparehistro ng donor ay pinarangalan bilang iyong legal na dokumento ng regalo.
Sa pagsisikap na bawasan ang mga hadlang sa pag-access para sa mga prospective na nabubuhay na donor at i-streamline ang proseso ng living donation para makatulong sa pagsagip ng mas maraming buhay, kasalukuyang nakikipagtulungan ang DLA kasama ang kasosyo sa pagpopondo, ang Fresenius Medical Care Foundation , upang bumuo ng National Donate Life Living Donor Registry . Ilulunsad noong 2021, ang Living Donor Registry ay magbibigay-daan sa mga indibidwal na irehistro ang kanilang interes sa pagiging isang buhay na donor ng bato at makatanggap ng isang paunang testing kit sa bahay upang makatulong sa karagdagang pagsusuri ng isang buhay na donor transplant program. Hanggang sa mailunsad ang National Donate Life Living Donor Registry, mangyaring makipag-ugnayan sa isang living donor transplant program sa iyong lugar para sa karagdagang impormasyon kung paano simulan ang proseso. Makakahanap ka ng impormasyon sa pakikipag-ugnayan para sa mga nabubuhay na donor transplant program at iba pang kapaki-pakinabang na impormasyon ng pasyente sa UNOS TransplantLiving.org . Kung mayroon kang partikular na recipient kung kanino mo gustong magbigay ng donasyon, ang pakikipag-ugnayan sa transplant hospital ng taong nangangailangan ng transplant ay ang unang hakbang. Maraming ospital ang mayroong form sa kanilang website na maaaring punan ng mga potensyal na donor upang simulan ang proseso, o maaari mong tawagan ang transplant na ospital at hilingin na makipag-usap sa buhay na tagapag-ugnay ng donor. Matuto nang higit pa sa aming pahina ng buhay na donasyon .
Kung nagparehistro ka sa National Donate Life Registry sa DonateLife.net, RegisterMe.org, o sa iyong iPhone Health App, mangyaring pumunta sa RegisterMe.org at i-click ang “Access Your Registration” upang gumawa ng mga pagbabago sa iyong talaan ng pagpaparehistro ng donor. Kung nagparehistro ka sa pamamagitan ng iyong DMV o Driver License Partner, mangyaring makipag-ugnayan sa iyong contact sa estado ng Donate Life .

Hindi, hindi mo na kailangan ng donor card.

Kapag ang isang tao ay kandidato para sa donasyon, hahanapin ng mga propesyonal sa donasyon ang National Donate Life Registry at mga rehistro ng estado upang matukoy kung nairehistro mo ang iyong desisyon na maging isang donor.

Kung gusto mong panatilihin ang naka-print na dokumentasyon ng iyong desisyon sa donasyon kasama ang iyong mga end-of-life record, maaari mong i-print ang iyong Document of Gift mula sa iyong donor registrant record sa RegisterMe.org .

Sa National Donate Life Registry sa RegisterMe.org , ang iyong namatay na pagpaparehistro ng donor ay awtorisasyon para sa donasyon ng organ, mata at tissue para sa transplant. Maaari mo ring pahintulutan ang donasyon para sa pananaliksik at edukasyon at/o ilista ang anumang umiiral na pagpaparehistro sa isang partikular na programa ng pananaliksik sa pahina ng I-access ang Iyong Pagpaparehistro. Pakilista ang partikular na impormasyon sa programa ng pananaliksik sa ilalim ng Mga Detalye ng Donasyon.

Ano ang maaaring ibigay:

Mga organo

Mga tissue

  • Buong katawan donasyon at balat donasyon pagkatapos ng pagbaba ng timbang. Mangyaring makipag-ugnayan sa American Association of Tissue Banks para sa karagdagang impormasyon
  • Vascularized Composite Allografts (VCAs). Bisitahin ang aming pahina para sa karagdagang impormasyon sa VCA donation .
  • Donasyon ng dugo at bone marrow. Mangyaring makipag-ugnayan sa American Red Cross para sa impormasyon tungkol sa donasyon ng dugo. Mangyaring makipag-ugnayan sa Be the Match para sa impormasyon sa donasyon ng bone marrow.
  • Donasyon ng tissue ng kapanganakan. Para sa karagdagang impormasyon sa donasyon ng birth tissue, kabilang ang placenta, amnion at umbilical cord tissue, bisitahin ang aming page ng donasyon ng birth tissue .

Hindi. Sila ay dalawang magkahiwalay na rehistro:

  • Ang National Donate Life Registry sa RegisterMe.org.
  • Ang iyong state donor registry ay matatagpuan sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa iyong Donate Life State Team . Kung nagparehistro ka sa iyong lokal na DMV, ang iyong rehistrasyon ng donor ay nasa iyong state donor registry.

Parehong ang iyong state donor registry at ang National Donate Life Registry ay sinusuri ng mga propesyonal sa donasyon sa oras ng iyong kamatayan. Ang pinakahuling pagpaparehistro ng donor ay pinarangalan bilang iyong legal na dokumento ng regalo. 

Nakita ng Donate Life America (DLA) ang pangangailangan para sa isang National Registry nang lumapit ang ilang pambansang kasosyo sa DLA tungkol sa pagsulong ng donasyon sa pambansang antas. Ang National Donate Life Registry ay nilikha upang i-optimize ang pambansang mga pagkakataon sa pakikipagsosyo, upang maging mobile friendly, at upang matiyak na ang mga potensyal na nagpaparehistro ay may epektibo at madaling paraan upang mairehistro ang kanilang desisyon sa donasyon. Hindi pinapalitan ng National Donate Life Registry ang anumang mga rehistro ng estado.

Maaari kang magparehistro sa pareho, kung nais mong gawin ito. Kung nakarehistro ka sa iyong state donor registry, maaari mo pa ring irehistro ang iyong desisyon sa donasyon sa National Donate Life Registry sa RegisterMe.org o sa iyong iPhone Health App. Ito ay tumatagal ng mas mababa sa isang minuto at hindi sumasalungat sa rehistro ng donor ng estado. Ang iyong pambansang pagpaparehistro ay maglalakbay kasama mo sa mga linya ng estado. Ang iyong state donor registry at ang National Donate Life Registry ay susuriin online ng mga propesyonal sa donasyon sa oras ng iyong kamatayan. Ang pinakahuling pagpaparehistro ng donor ay pinarangalan bilang iyong legal na dokumento ng regalo.

Kung nakarehistro ka sa National Donate Life Registry, maaari mong ma-access ang iyong donor record sa pamamagitan ng pag-tap/pag-click sa “Edit Registration” na buton sa RegisterMe.org. Hihilingin sa iyong magpasok ng ilang pangunahing field ng data (hal., pangalan, address) upang mag-log in sa iyong tala ng donor. Kapag nasa iyong donor record, maaari mong i-update ang iyong address, magdagdag ng pananaliksik bilang opsyon sa donasyon, at ilista ang anumang mga kagustuhan sa donasyon na maaari mong idagdag.

Sinumang nasa hustong gulang na 18 taong gulang o mas matanda ay maaaring magparehistro upang maging isang organ, mata at tissue donor - anuman ang edad o medikal na kasaysayan. Maaaring irehistro ng mga 15-17 taong gulang ang kanilang layunin na maging organ, eye at tissue donor sa National Donate Life Registry. Gayunpaman, hanggang sila ay 18 taong gulang, isang magulang o legal na tagapag-alaga ang gagawa ng pinal na desisyon sa donasyon. Kung nagrerehistro sa National Donate Life Registry sa pamamagitan ng iPhone, dapat ay 18 taong gulang ka o mas matanda. Gustong matuto pa tungkol sa donasyon ng organ, mata at tissue? Makakahanap ka ng higit pang impormasyon sa mga istatistika ng donasyon , matutunan ang tungkol sa mga uri ng mga donasyon ng organ at makakuha ng mga sagot sa lahat ng iyong FAQ sa donasyon ng organ .