Mga Madalas Itanong

Makakuha ng mga sagot sa iyong mga tanong tungkol sa donasyon ng organ, mata at tissue.

Ang mga tao sa lahat ng edad at medikal na kasaysayan ay dapat isaalang-alang ang kanilang sarili na mga potensyal na donor. Ang iyong kondisyong medikal sa oras ng kamatayan ay tutukuyin kung anong mga organo at tisyu ang maaaring ibigay.

Ang isang pambansang sistema ay tumutugma sa mga available na organo mula sa donor sa mga taong nasa listahan ng naghihintay batay sa uri ng dugo, laki ng katawan, kung gaano sila kasakit, distansya ng donor, uri ng tissue at oras sa listahan. Ang oryentasyong sekswal, kasarian, pagkakakilanlan ng kasarian o pagpapahayag, lahi, kita, tanyag na tao at katayuan sa lipunan ay hindi kailanman isinasaalang-alang.

Ang listahan ng mga organo at tisyu na maaaring matagumpay na mailipat ay patuloy na lumalaki. Gayon din ang iyong kakayahang magligtas at magpagaling ng mga buhay bilang isang namatay na organ, eye at tissue donor. Ang isang donor ay maaaring magligtas ng hanggang walong buhay, maibalik ang paningin sa dalawang tao sa pamamagitan ng donasyon ng kornea, at magpagaling ng higit sa 75 buhay sa pamamagitan ng tissue donation. Narito ang maaaring ibigay :

Mga organo 

Mga tissue

Ang buhay na donasyon at VCA (mga kamay at mukha) na donasyon ay hindi kasama sa iyong namatay na donor registration.

Ang namatay na donasyon ay ang proseso ng pagbibigay ng mga organ, cornea o tissue sa oras ng pagkamatay ng donor para sa layunin ng paglipat. Ang namatay na donasyon ay maaari lamang mangyari pagkatapos na ideklara ang kamatayan ng mga medikal na propesyonal na hindi bahagi ng proseso ng donasyon at transplant.

Ang state donor registry at National Donate Life Registry ay ligtas na hinahanap online upang matukoy kung ang pasyente ay may awtorisadong donasyon. Kung ang potensyal na donor ay hindi matagpuan sa isang rehistro, ang kanilang kamag-anak o legal na awtorisadong kinatawan ay inaalok ng pagkakataon na pahintulutan ang donasyon. Ang mga propesyonal sa donasyon at paglipat ay sumusunod sa pambansang patakaran upang matukoy kung aling mga organo ang maaaring i-transplant at kung aling mga pasyente sa listahan ng naghihintay na pambansang transplant ang mga organo ay ilalaan. Magbasa pa tungkol sa proseso ng donasyon ng namatay.

Lahat ng mga pangunahing relihiyon sa US ay sumusuporta sa donasyon bilang isang pangwakas na pagkilos ng pakikiramay at pagkabukas-palad. Bisitahin ang page na ito para sa mas malalim na impormasyon sa mga pananaw sa relihiyon sa donasyon ng organ, mata at tissue .

Ang lahi, etnisidad, oryentasyong sekswal, pagpapahayag ng kasarian o kasarian, kita, tanyag na tao at katayuan sa lipunan ay hindi kailanman bahagi ng pagsasaalang-alang pagdating sa pagtutugma ng mga organo at tisyu ng donor para sa paglipat. Bisitahin ang page na ito para sa mas malalim na impormasyon sa lahi, etnisidad at donasyon ng organ, mata at tissue .

Walang babayaran ang pamilya o ari-arian ng donor para sa donasyon. Ang pamilya ng donor ay nagbabayad lamang para sa mga gastusing medikal bago mamatay at mga gastos na nauugnay sa mga kaayusan sa libing.

Posible ang mga pag-aayos ng libing na iyong pinili, kabilang ang isang panonood. Sa buong proseso ng donasyon ang katawan ay ginagamot nang may pag-iingat at paggalang. Kasunod ng donasyon, ang mga kaayusan sa libing ay maaaring magpatuloy gaya ng nakaplano.

Ang iyong buhay ay laging nauuna. Nagsusumikap ang mga doktor upang iligtas ang buhay ng bawat pasyente, ngunit kung minsan ay may kumpletong at hindi maibabalik na pagkawala ng paggana ng utak. Ang pasyente ay idineklara sa klinikal at legal na patay. Pagkatapos lamang ay isang pagpipilian ang donasyon.

Ang oryentasyong sekswal, kasarian, pagkakakilanlan ng kasarian o ekspresyon ng isang tao ay hindi pumipigil sa kanila na maging isang organ donor (namatay o nabubuhay). Hinihikayat ang lahat na irehistro ang kanilang desisyon na maging organ donor sa RegisterMe.org . Ang ilang partikular na regulasyon na ipinag-uutos ng Food and Drug Administration (FDA) ay maaaring makaapekto sa pagiging karapat-dapat ng isang tao para sa donasyon ng mata at tissue. Alamin ang higit pang impormasyon sa aming pahina ng FAQ ng LGBTQIA+.

Ipinasa noong 2015, ang HIV Organ Policy Equity Act (HOPE) Act ay nagbibigay ng mga pagkakataon sa donasyon at paglipat para sa mga taong may HIV. Noong Disyembre 2020, mahigit 430 na nakapagliligtas-buhay na mga transplant ang naging posible dahil sa HOPE Act at sa kabutihang-loob ng mga donor at pamilya ng donor.

Hindi. Ang isang pambansang sistema ay tumutugma sa mga magagamit na organo mula sa donor sa mga tao sa listahan ng naghihintay batay sa uri ng dugo, laki ng katawan, kung gaano sila kasakit, distansya ng donor, uri ng tissue at oras sa listahan. Ang lahi, kita, kasarian, tanyag na tao at katayuan sa lipunan ay hindi kailanman isinasaalang-alang.

Bagama't maaaring matagumpay na maganap ang donasyon at paglipat sa pagitan ng mga indibidwal mula sa iba't ibang lahi o etnikong grupo, kadalasang mas maganda ang tagumpay ng transplant kapag ang mga organ ay naitugma sa pagitan ng mga taong may parehong lahi o etnikong pinagmulan.

Ang mga taong African American/Black, Asian/Pacific Islander, Hispanic/Latino, American Indian/Alaska Native at multiracial descent ay kasalukuyang bumubuo sa halos 58% ng mga indibidwal sa national organ transplant waiting list. Ang mga komunidad na ito ay lubhang nangangailangan ng mas maraming organ at tissue donor.

Hindi lahat ng mga donasyong organ, mata, at tissue ay magagamit para sa transplant. Ang mga donasyong organo, mata at tissue na hindi nakuhang muli para sa transplant ay maaaring gamitin para sa medikal na pananaliksik at edukasyon kung ang donor (o pamilya, kung walang rehistrasyon ng donor) ay pinahihintulutan ito. Ang mga hindi naililipat na organo, mata at tisyu ay nakakatulong sa pagliligtas at pagpapagaling ng mga buhay sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa mga mananaliksik na humanap ng mga bagong paraan upang gamutin ang sakit.

Ang donasyon ng buhay na organ ay nag-aalok ng isa pang pagpipilian para sa ilang kandidato sa transplant, na binabawasan ang kanilang oras sa listahan ng paghihintay at humahantong sa mas mahusay na pangmatagalang resulta para sa tatanggap. Ang donasyon ng buhay na tissue, tissue ng kapanganakan, ay ginagamit upang itaguyod ang paggaling at upang gamutin ang mga paso at masakit na sugat. Matuto pa tungkol sa buhay na donasyon.