Vascularized Composite Allografts (VCAs)

Kasama sa mga Vascularized Composite Allografts (VCAs) ang paglipat ng maraming istruktura na maaaring kabilang ang balat, buto, kalamnan, daluyan ng dugo, nerbiyos at connective tissue. Ang pinakakaraniwang kilalang uri ng mga VCA ay para sa mga transplant ng kamay at mukha. Ang mga pederal na regulasyon para sa mga VCA ay naging epektibo noong Hulyo 2014. Ang groundbreaking na paraan ng therapy na ito ay nagbabalik ng mahalagang function at pagkakakilanlan sa mga taong dumanas ng mapangwasak na pinsala o karamdaman.

Nangangailangan ang VCA ng partikular na awtorisasyon, na hiwalay sa karaniwang pagpaparehistro ng donor. Ang pahintulot para sa VCA ay hindi kailanman ipinapalagay bilang bahagi ng isang pagpaparehistro upang maging isang organ, eye at tissue donor. Ang awtorisasyon sa VCA ay dapat na partikular na nakasaad ng isang indibidwal sa kanyang pagpaparehistro ng donor o ng legal na kamag-anak kung pinahihintulutan ang donasyon sa oras ng kamatayan.