Buhay na Donasyon

Ang donasyon ng buhay na organ ay nag-aalok ng isa pang pagpipilian para sa ilang kandidato sa transplant, na binabawasan ang kanilang oras sa listahan ng paghihintay at humahantong sa mas mahusay na pangmatagalang resulta para sa tatanggap. Tingnan ang Mga FAQ Tungkol sa Buhay na Donasyon .
Ang donasyon ng buhay na tissue, tissue ng kapanganakan, ay ginagamit upang itaguyod ang paggaling at upang gamutin ang mga paso at masakit na sugat.
icon ng mga tao at simbolo ng recycle
Ang donasyon at paglipat ng buhay na organ ay binuo bilang isang direktang resulta ng kritikal na kakulangan ng mga namatay na donor.
icon ng mga taong nagbabahagi
Ang buhay na donasyon ay isang pagkakataon upang iligtas ang isang buhay habang ikaw ay nabubuhay pa.
Ang mga nabubuhay na donor ay hindi kailangang may kaugnayan sa kanilang mga tatanggap. Sa karaniwan, 1 sa 4 na buhay na donor ay hindi biologically nauugnay sa tatanggap.
Ang mga pasyenteng tumatanggap ng buhay na transplant ng donor ay tinanggal mula sa listahan ng naghihintay na pambansang transplant, na ginagawang magagamit ang regalo ng namatay na donor na bato o atay para sa ibang nangangailangan.

Ang pangangailangan

Ang buhay na donor ay isang opsyon para sa mga pasyente na maaaring humarap sa mahabang paghihintay para sa isang organ mula sa isang namatay na donor. Upang mailigtas ang isang indibidwal ng mahaba at hindi tiyak na paghihintay, ang mga kamag-anak, mahal sa buhay, kaibigan, at maging ang mga indibidwal na gustong manatiling hindi nagpapakilala ay maaaring magsilbing mga nabubuhay na donor.

Ang mga kandidato ng kidney at liver transplant na nakakatanggap ng buhay na donor transplant ay maaaring makatanggap ng pinakamahusay na kalidad ng organ nang mas maaga, madalas sa wala pang isang taon.

100,000+

Mahigit sa 100,000 katao ang naghihintay para sa nagliligtas na mga organ transplant.

86%

86% ng mga pasyenteng naghihintay ay nangangailangan ng bato.

6,953

Noong 2023, 6,953 pang buhay ang nailigtas sa pamamagitan ng kabutihang-loob ng mga buhay na donor.

Ang National Donate Life Living Donor Registry

Noong 2022, inilunsad ng Donate Life America ang National Donate Life Living Donor Registry , isang registry ng nabubuhay na donor na umaabot sa bansa na may layuning bawasan ang mga hadlang sa pag-access para sa mga inaasahang mabubuhay na donor.

Ang mga indibidwal sa pagitan ng edad na 18-65 na nagparehistro ng kanilang desisyon na maging isang namatay na organ, eye at tissue donor sa pamamagitan ng National Donate Life Registry, RegisterMe.org , ay aalok din ng pagkakataon na irehistro ang kanilang interes sa pagiging isang buhay na donor ng bato.

Ang pagbuo ng National Donate Life Living Donor Registry ay bukas-palad na pinondohan ng Fresenius Medical Care Foundation, at ang DLA ay nakikipagtulungan sa mga pangunahing kasosyo kabilang ang: United Network for Organ Sharing (UNOS), LifeLogics, CareDx, at ang National Kidney Foundation (NKF). ).

Nakumpleto ng Donate Life America ang pilot phase ng National Donate Life Living Donor Registry noong Oktubre 2021. Nagsimula ang isang rehiyonal na paglulunsad ng National Donate Life Living Donor Registry noong Disyembre 2021 at nagpapatuloy. Bumalik para sa higit pang mga update tungkol sa susunod na yugto ng paglulunsad.

Para sa karagdagang impormasyon o mga katanungan, mangyaring makipag-ugnayan sa: [email protected] .

Mga Uri ng Buhay na Donasyon

Direktang Donasyon

Sa isang direktang donasyon, pinangalanan ng buhay na donor ang partikular na taong tatanggap ng transplant. Ito ang pinakakaraniwang uri ng buhay na donasyon. Sa isang direktang donasyon, ang buhay na donor ay maaaring:

 • isang biyolohikal na kamag-anak, tulad ng isang magulang, kapatid na lalaki, kapatid na babae, o may sapat na gulang na anak
 • isang taong walang kaugnayan sa biyolohikal na may personal o panlipunang koneksyon sa kandidato ng transplant, tulad ng isang asawa o kamag-anak, isang kaibigan o isang katrabaho
 • isang taong hindi nauugnay sa biyolohikal na nakarinig tungkol sa pangangailangan ng kandidato ng transplant

Kung ang mga pagsusuri ay nagpapakita na ang buhay na donor ay hindi magiging isang magandang medikal na tugma, ang ipinares na donasyon ay maaaring isang opsyon.

Hindi Direktang Donasyon

Sa donasyong hindi nakadirekta, hindi pinangalanan ng buhay na donor ang partikular na taong tatanggap ng transplant. Ang laban ay tinutukoy batay sa medikal na pagkakatugma sa isang pasyente sa pambansang listahan ng paghihintay sa transplant. Ang buhay na donor at recipient ay maaaring magkita sa ilang panahon, kung pareho silang sumang-ayon, at depende sa patakaran at patnubay ng transplant na ospital.

Kidney Paired Donation

Ayon sa UNOS, ang kidney paired donation (KPD), na tinatawag ding kidney exchange, ay nangyayari kapag ang isang transplant na kandidato ay may gustong mag-donate ng kidney sa kanila, ngunit ang mga pagsusuri ay nagpapakita na ang bato ay hindi magiging isang magandang medikal na tugma. Ang pinares na bato na donasyon ay nagbibigay sa kandidato ng transplant na iyon ng isa pang opsyon: pagpapalit ng mga nabubuhay na bato ng donor upang ang bawat tatanggap ay makatanggap ng isang katugmang transplant.

Ang ganitong uri ng palitan ay kadalasang nagsasangkot ng maraming buhay na pares ng donor/transplant ng bato na kandidato. Tingnan ang mga transplant center na kasalukuyang lumalahok sa OPTN Kidney Paired Donation (KPD) Pilot Project .

Donasyon ng tissue

Ang birth tissue ay gestational tissue na maaaring ibigay pagkatapos ng panganganak ng buhay na bagong panganak. Ang donasyong tissue ng kapanganakan ay kadalasang ginagamit sa mga reconstructive na pamamaraan upang itaguyod ang paggaling, at upang gamutin ang mga paso at masakit na sugat. Ang donasyon ng tissue ng kapanganakan ay isang uri ng buhay na donasyon at hindi nakakaapekto sa iyong kalusugan o kalusugan ng iyong sanggol.

Ang naibigay na tissue ng kapanganakan ay maaaring kabilang ang:

 • Inunan
 • Amniotic membrane
 • Chorionic membrane
 • Amniotic fluid
 • Tissue ng pusod
 • Umbilical veins
 • Ang halaya ni Wharton

Ang tissue ng kapanganakan at dugo ng kurdon ay maaaring ibigay pagkatapos ng panganganak at nangangailangan ng partikular na awtorisasyon. Maghanap ng mga establisyimento na akreditado para sa tissue ng kapanganakan - American Association of Tissue Banks

Sino ang Maaaring Mag-donate?

Ang mga nabubuhay na donor ay dapat nasa mabuting pangkalahatang pisikal at mental na kalusugan at mas matanda sa 18 taong gulang. Maaaring pigilan ng ilang kondisyong medikal ang isang indibidwal na maging isang buhay na donor. Dahil ang ilang kondisyon sa kalusugan ng donor ay maaaring makapinsala sa isang tatanggap ng transplant, mahalagang ibahagi ng mga nabubuhay na kandidato ng donor ang lahat ng impormasyon tungkol sa kanilang pisikal at mental na kalusugan. Mahalagang ganap na malaman ang tungkol sa mga kilalang panganib na kasangkot sa pagbibigay ng donasyon at kumpletuhin ang isang buong medikal at psychosocial na pagsusuri. Ang desisyon na mag-abuloy ay dapat na ganap na boluntaryo at walang panggigipit o pagkakasala, at maaaring ipagpaliban o ihinto ng mga donor ang proseso anumang oras.

Mga Panganib sa Buhay na Donasyon

Ang buhay na donasyon ay isang malaking operasyon, at lahat ng potensyal na komplikasyon ng malaking operasyon ay nalalapat. Maaaring kabilang sa mga komplikasyong ito ang:

 • sakit
 • impeksyon sa lugar ng paghiwa
 • incision hernia
 • pulmonya
 • mga namuong dugo
 • pagdurugo
 • potensyal na pangangailangan para sa pagsasalin ng dugo
 • mga side effect na nauugnay sa mga allergic reactions sa anesthesia
 • kamatayan

Ayon sa National Kidney Foundation , ang mga nabubuhay na donor sa mga pag-aaral ay nag-uulat ng pagpapalakas sa pagpapahalaga sa sarili, at 9 sa 10 ang nagsasabing gagawin nila itong muli. Gayunpaman, ang mga nabubuhay na donor ay maaari ding makaranas ng mga negatibong sikolohikal na sintomas pagkatapos ng donasyon o mas bago. Maaaring hindi gumana kaagad ang inilipat na organ. Mayroon ding pagkakataon na hindi ito gagana. Maaaring malungkot, balisa, galit, o sama ng loob ang mga donor pagkatapos ng operasyon. Maaaring baguhin ng donasyon ang relasyon sa pagitan ng donor at tatanggap.

Ang pinakamahusay na mapagkukunan ng impormasyon tungkol sa mga panganib at inaasahang resulta ng donor ay ang pangkat ng transplant. Bilang karagdagan, mahalagang magkaroon ng aktibong papel sa pag-aaral ng higit pa tungkol sa mga potensyal na panganib sa operasyon at pangmatagalang komplikasyon.

Dapat ipaalam sa mga nabubuhay na donor ang mga pisikal at sikolohikal na panganib na kasangkot bago sila pumayag na mag-abuloy ng organ. Mangyaring talakayin ang lahat ng damdamin, tanong at alalahanin sa isang propesyonal sa transplant at/o social worker.

Paano Maging Buhay na Donor

Para sa karagdagang impormasyon kung paano simulan ang proseso ng pagiging isang buhay na donor, makipag-ugnayan sa isang living donor transplant program sa iyong lugar. Makakahanap ka ng impormasyon sa pakikipag-ugnayan para sa mga nabubuhay na donor transplant program at iba pang kapaki-pakinabang na impormasyon ng pasyente sa UNOS TransplantLiving.org .

Mag-donate ng Buhay na Buhay na Araw ng Donor

Ang Donate Life Living Donor Day ay isang selebrasyon sa National Donate Life Month na nagpaparangal sa mga nabubuhay na organ at tissue donor para sa pagliligtas at pagpapagaling ng mga buhay! Noong 2023, mahigit 6,900 katao ang nagpasya na ibigay ang isa sa kanilang mga bato o bahagi ng kanilang atay sa isang taong naghihintay ng pangalawang pagkakataon sa buhay.

Ang iba ay nagbigay ng nakapagpapagaling na regalo ng tissue ng kapanganakan. Kasama sa tisyu ng kapanganakan ang mga tisyu tulad ng inunan at amniotic membrane. Ang mga grafts na nagmula sa tisyu ng kapanganakan ay nagtataguyod ng natural na pagpapagaling ng sugat. Matuto pa at magdiwang .

Mga Sanggunian: TransplantLiving.org, UNOS.org, OPTN.transplant.HRSA.gov, at Kidney.org.

maging inspirasyon

Mga Kwento ng Pag-asa