Namatay na Donasyon

Kasama sa donasyon ng namatay ang organ, cornea at tissue donation.
Ang donasyon ng namatay na organ ay ang proseso ng pagbibigay ng organ o bahagi ng isang organ, sa oras ng pagkamatay ng donor, para sa layunin ng paglipat sa ibang tao. Ang donasyon ng kornea ay nagpapanumbalik ng paningin at ang donasyon ng tissue ay nakakatulong sa pagliligtas at pagpapagaling ng mga buhay.

Paano Gumagana ang Proseso?

Naghihintay ng Transplant

Kapag nabigo ang organ ng isang tao, maaari siyang suriin para sa isang potensyal na transplant at ilagay sa listahan ng pambansang naghihintay.

Napakahaba ng listahan at hindi lahat ay nabubuhay habang naghihintay ng donor.

Ang mga donor sa lahat ng edad ay kailangan.

Sa Estados Unidos, labag sa batas ang pagbili o pagbebenta ng mga organo at tissue para sa paglipat.

Pagiging Donor

Ang isang tao na nagtamo ng matinding pinsala sa utak, tulad ng isang aksidente, stroke o kakulangan ng oxygen, ay binibigyan ng artipisyal na suporta.

Nagsusumikap ang mga doktor upang iligtas ang buhay ng pasyente, ngunit kung minsan ay may kumpletong at hindi maibabalik na pagkawala ng paggana ng utak. Ang pasyente ay idineklara sa klinikal at legal na patay. Pagkatapos lamang ay isang pagpipilian ang donasyon.

Nakikipag-ugnayan ang ospital sa organ procurement organization (OPO), na sumusuri sa rehistro ng donor. Kung nakarehistro ang tao, ipaalam ng OPO sa pamilya. Kung hindi, hihilingin sa pamilya na pahintulutan ang donasyon.

Ang donasyon ay maaaring magbigay ng aliw sa isang nagdadalamhating pamilya.

Walang babayaran ang pamilya o ari-arian ng donor para sa donasyon.

Sinusuportahan ng lahat ng pangunahing relihiyon ang donasyon bilang pangwakas na pagkilos ng pakikiramay at pagkabukas-palad.

Paghahanap ng Tugma

Ang isang pambansang sistema ay tumutugma sa mga magagamit na organo mula sa donor sa mga tao sa listahan ng naghihintay.

Ang uri ng dugo, laki ng katawan, gaano kasakit, distansya ng donor, uri ng tissue at oras sa listahan ay kabilang sa mga pamantayang isinasaalang-alang.

Ang lahi, kita, kasarian, tanyag na tao at katayuan sa lipunan ay hindi kailanman isinasaalang-alang.

Pagliligtas ng Buhay

Kapag natagpuan ang mga tugma, ang mga pasyenteng nakalista sa paghihintay ay makikipag-ugnayan sa kanilang mga pangkat ng transplant.

Ang mga organo ay nakuhang muli mula sa donor nang may pag-iingat at paggalang, at ipinadala sa mga ospital para sa paglipat.

Ang mga transplant ay nagpapanumbalik ng mga buhay at nagbabalik ng mga pasyente bilang aktibong miyembro ng kanilang mga pamilya at komunidad.

Upang ang isang tao ay maging isang organ donor, ang dugo at oxygen ay dapat dumaloy sa mga organo hanggang sa oras ng paggaling upang matiyak ang posibilidad na mabuhay. Nangangailangan ito na ang isang tao ay mamatay sa ilalim ng mga pangyayari na nagresulta sa isang nakamamatay na pinsala sa utak, kadalasan mula sa napakalaking trauma na nagreresulta sa pagdurugo, pamamaga o kakulangan ng oxygen sa utak.

Pagkatapos lamang maubos ang lahat ng pagsisikap na iligtas ang buhay ng pasyente, ang mga pagsusuri ay isinagawa upang kumpirmahin ang kawalan ng aktibidad ng utak o brainstem, at idineklara ang kamatayan ng utak, ang donasyon ay isang posibilidad.

Ang estado at pambansang Donate Life Registry ay ligtas na hinahanap online upang matukoy kung ang pasyente ay may personal na awtorisadong donasyon. Kung ang potensyal na donor ay hindi matagpuan sa Registry, ang kanyang kamag-anak o legal na awtorisadong kinatawan (karaniwan ay isang asawa, kamag-anak o malapit na kaibigan) ay inaalok ng pagkakataon na pahintulutan ang donasyon. Kapag naitatag na ang desisyon sa donasyon, hihilingin sa pamilya na magbigay ng medikal at panlipunang kasaysayan. Tinutukoy ng mga propesyonal sa donasyon at paglipat kung aling mga organo ang maaaring i-transplant at kung aling mga pasyente sa listahan ng naghihintay na pambansang transplant ang mga organo ay ilalaan.

Higit Pa Tungkol sa Proseso ng Donasyon ng Organ

Bagama't may mga pag-unlad sa teknolohiyang medikal, ang pangangailangan para sa donasyon ng organ, mata at tissue ay higit pa rin sa dami ng mga donor. Nagsusumikap ang Donate Life America upang madagdagan ang bilang ng mga nakarehistrong organ donor at bumuo ng isang kultura kung saan ang donasyon ng organ ay tinatanggap bilang isang pangunahing responsibilidad ng tao.

maging inspirasyon

Mga Kwento ng Pag-asa