Mga Organ at Tissue para sa Transplant

Ang listahan ng mga organo at tisyu na maaaring matagumpay na mailipat ay patuloy na lumalaki. Gayon din ang iyong kakayahang magligtas at magpagaling ng mga buhay bilang isang organ, eye at tissue donor. Ang isang donor ay makakapagligtas ng hanggang walong buhay, makapagpapanumbalik ng paningin sa dalawang tao sa pamamagitan ng cornea donation, at makapagpapagaling ng higit sa 75 buhay sa pamamagitan ng tissue donation.

Mga organo para sa Transplant