Lahi, Etnisidad at Donasyon

Ang mga transplant ay maaaring maging matagumpay anuman ang etnisidad ng donor at tatanggap. Gayunpaman, maaaring mas malaki ang pagkakataon na mabuhay nang mas matagal kung ang donor at tatanggap ay malapit na magkatugma sa mga tuntunin ng kanilang ibinahaging genetic na background.

Mahalaga ba ang Lahi o Etnisidad sa Pag-transplant ng Organ, Mata at Tissue? 

Ang lahi, etnisidad, oryentasyong sekswal, pagpapahayag ng kasarian o kasarian, kita, tanyag na tao at katayuan sa lipunan ay hindi kailanman bahagi ng pagsasaalang-alang pagdating sa pagtutugma ng mga organo at tisyu ng donor para sa paglipat. Ang mga organo ay itinutugma sa mga taong nasa listahan ng naghihintay na pambansang transplant batay sa uri ng dugo, laki ng katawan, kung gaano sila kasakit, distansya ng donor, uri ng tissue at oras sa listahan ng naghihintay. Dahil ito ang mga salik na isinasaalang-alang sa pagtutugma ng organ, ang mga pasyente ay madalas at matagumpay na tumatanggap ng mga transplant mula sa mga donor ng iba't ibang lahi at etnisidad.

Ang pagtaas ng pagkakaiba-iba sa populasyon ng donor ay maaaring humantong sa mas mataas na access sa paglipat para sa lahat, at ang pagkakataon ng mas matagal na kaligtasan ay maaaring mapabuti kung ang donor at tatanggap ay malapit na magkatugma sa mga tuntunin ng kanilang ibinahaging genetic na background. Ito ay dahil ang mga magkatugmang uri ng dugo at tissue marker—mahahalagang salik para sa pagtutugma ng donor at recipient—ay mas malamang na matagpuan sa mga miyembro ng parehong lahi o etnisidad.

Ang Pangangailangan para sa Iba't ibang Organ, Eye at Tissue Donors

Ang mga taong may kulay ay mas malamang na nangangailangan ng isang nakapagliligtas-buhay na transplant. Ayon sa National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases , "Ang mga African American, Hispanics at Pacific Islanders ay tatlong beses na mas malamang kaysa sa mga Caucasians na magdusa mula sa end-stage na sakit sa bato, kadalasan bilang resulta ng mataas na presyon ng dugo at iba pang mga kondisyon." Bagama't ang mga pasyenteng nangangailangan ng transplant ay makakahanap ng mga organ matches mula sa mga donor ng ibang etnikong grupo, ang pagkakaroon ng magkakaibang donor pool ay nagpapadali sa paghahanap ng katugma para sa lahat ng pasyente.

Donasyon ng Organ sa Buong Lahi at Etnisidad

  • Ang listahan ng naghihintay na pambansang transplant ay kasalukuyang nasa mahigit 100,000 katao, na may higit sa 60% ng mga naghihintay na kumakatawan sa mga multicultural na komunidad. 16 na tao ang namamatay araw-araw habang naghihintay ng transplant.
  • Ang pangangailangan para sa donasyon at transplant ay mas malinaw sa mga komunidad ng minorya kung saan ang hindi katimbang na mas mataas na mga rate ng diabetes, altapresyon at sakit sa puso ay nakakatulong sa organ failure, lalo na ang kidney failure . Ang mga African American ay tatlong beses na mas malamang kaysa sa mga White American na magkaroon ng kidney failure. Ang mga Hispanics ay 1.5 beses na mas malamang na magkaroon ng kidney failure kaysa sa mga hindi Hispanics .
  • Sa karaniwan, mas matagal na naghihintay ang mga kandidato ng African American/Black transplant kaysa sa mga hindi Black transplant na kandidato para sa kidney, heart, at lung transplant. Ang mga disparidad sa pangangalagang pangkalusugan na ito ay nagpapatibay sa pangangailangan para sa edukasyon at outreach ng National Minority Donor Awareness Month upang makatulong na pagalingin at iligtas ang mga buhay sa ating mga komunidad.

Ang Agosto ay National Minority Donor Awareness Month

Ang National Minority Donor Awareness Month ay isang collaborative na inisyatiba ng National Organ, Eye and Tissue Donation Multicultural Action Group (NMAG) upang iligtas at pahusayin ang kalidad ng buhay ng magkakaibang komunidad sa pamamagitan ng paglikha ng positibong kultura para sa donasyon ng organ, mata at tissue. Ang National Minority Donor Awareness Month ay nagmula sa National Minority Donor Awareness Week, na itinatag noong 1996 ng National Minority Organ Tissue Transplant Education Program (MOTTEP) upang magdala ng mas mataas na kamalayan sa donasyon at paglipat sa mga multikultural na komunidad - pangunahing nakatuon sa African American, Hispanic, Asian/ Mga komunidad ng Pacific Islander at Native American.

Ang taong ito ay minarkahan ang ika-25 anibersaryo ng National Minority Donor Awareness Day/Linggo/Buwan, na itinatag ng National MOTTEP upang:

  • Ituro ang tungkol sa donasyon at paglipat ng organ, mata at tissue
  • Hikayatin ang pagpaparehistro ng donor at pag-uusap ng pamilya tungkol sa donasyon
  • Isulong ang malusog na pamumuhay at pag-iwas sa sakit upang mabawasan ang pangangailangan para sa paglipat

Kabilang sa mga miyembro ng NMAG ang: American Association of Tissue Banks (AATB), ang American Kidney Fund , Association for Multicultural Affairs in Transplantation (AMAT), Association of Organ Procurement Organizations (AOPO), Donate Life America (DLA), Eye Bank Association of America ( EBAA), Health Resources & Services Administration (HRSA), National Minority Organ Tissue Transplant Education Program (MOTTEP) National Kidney Foundation (NKF), The Links, Incorporated, ang Transplant Life Foundation , at ang United Network for Organ Sharing (UNOS ).

Matuto nang higit pa tungkol sa kung paano ka makakapag-promote ng donasyon ng organ, mata at tissue sa panahon ng National Minority Donor Awareness Month .

Magrehistro para sa Organ, Eye at Tissue Donation

Bagama't hindi isinasaalang-alang ang lahi, etnisidad, oryentasyong sekswal, pagpapahayag ng kasarian o kasarian, kita, tanyag na tao at katayuan sa lipunan kapag nagtutugma ng mga organo at tisyu, maaaring mapataas ng higit na pagkakaiba-iba ng mga donor ang access sa paglipat para sa mga tao ng lahat ng etniko. Magrehistro bilang organ, eye at tissue donor ngayon at ibigay ang regalo ng buhay!

Mga Pinagmulan:

HRSA OrganDonor.gov

National Kidney Foundation

National Institute of Diabetes at Digestive and Kidney Diseases (NIDDK)

Organ Procurement at Transplantation Network

Scientific Registry ng mga Tatanggap ng Transplant