Donasyon ng Organ at Relihiyon

Sa Estados Unidos, mayroong higit sa 100,000 mga tao na naghihintay para sa isang nakapagliligtas-buhay na organ transplant. Ang pagbibigay ng regalo ng buhay ay isang napakapersonal na desisyon, isang salik na maaaring makaapekto sa iyong desisyon ay ang iyong pananampalataya.
Alam mo ba? Lahat ng mga pangunahing relihiyon sa US ay sumusuporta sa donasyon bilang isang pangwakas na pagkilos ng pakikiramay at pagkabukas-palad.
Sa “A Matter of Faith,” na ginawa ng Gift of Life Michigan , pinag-uusapan ng mga lider ng pananampalataya mula sa maraming pangunahing relihiyon kung ano ang nag-uugnay sa lahat ng tao, at kung paano natin masusuportahan ang ating mga kapitbahay, anuman ang ating mga pananampalataya.

Makakahanap ka ng mga pahayag at aral tungkol sa donasyon ng organ, mata at tissue mula sa ilang relihiyon sa ibaba. Kung mayroon ka pang mga tanong tungkol sa iyong relihiyon at donasyon, mangyaring makipag-usap sa iyong pinuno ng pananampalataya para sa higit pang gabay.

Amish

Papayag ang Amish sa paglipat kung naniniwala silang ito ay para sa kapakanan ng tatanggap ng transplant. Sinabi ni John Hostetler, kilalang awtoridad sa relihiyong Amish at propesor ng antropolohiya sa Temple University sa Philadelphia, sa kanyang aklat, Amish Society , “Naniniwala ang Amish na mula nang nilikha ng Diyos ang katawan ng tao, ang Diyos ang nagpapagaling. Gayunpaman, wala sa pang-unawa ng Amish sa Bibliya ang nagbabawal sa kanila sa paggamit ng modernong mga serbisyong medikal, kabilang ang operasyon, pagpapaospital, pagpapagamot ng ngipin, kawalan ng pakiramdam, pagsasalin ng dugo o pagbabakuna.”

Pagtitipon ng Diyos

Ang desisyon na mag-abuloy ay naiwan sa indibidwal. Ang donasyon ay lubos na sinusuportahan ng denominasyon.

Bautista

Bagama't sa pangkalahatan ay naniniwala ang mga Baptist na ang donasyon at paglipat ng organ at tissue ay sa huli ay mga usapin ng personal na budhi, ang pinakamalaking denominasyong protestante ng bansa, ang Southern Baptist Convention, ay nagpatibay ng isang resolusyon noong 1988 na naghihikayat sa mga manggagamot na humiling ng donasyon ng organ sa naaangkop na mga pangyayari at upang “… mga donasyon ng organ sa diwa ng pangangasiwa, pakikiramay sa mga pangangailangan ng iba at pagpapagaan ng pagdurusa.” Sinuportahan ng ibang mga grupo ng Baptist ang donasyon ng organ at tissue bilang isang gawa ng kawanggawa at ipinauubaya sa indibidwal ang desisyon na mag-donate.

Budismo

Ang donasyon ng organ at tissue ay itinuturing na desisyon ng isang indibidwal . Ang Budismo ay hindi nagtataguyod o nagbabawal ng donasyon, ngunit kung ang isang indibidwal ay nagpasya na maging isang organ donor, ito ay malawak na pinupuri bilang isang pagkilos ng pakikiramay. Sa kaso ng namatay na donasyon , ang proseso ng kamatayan ay isang mahalagang, lubos na iginagalang na oras para sa mga Budista, at ang mga kahilingan ng namatay ay nangunguna.

Katolisismo

Ang donasyon ng organ, mata at tissue ay isang katanggap-tanggap na gawa ng kabaitan sa Simbahang Romano Katoliko. Ang donasyon ay itinuturing na isang gawa ng kawanggawa at pagmamahal , ayon kay Pope John Paul II sa Evangelium Vitae, no. 86.

Christian Science

Ang Church of Christ Scientist ay walang tiyak na posisyon tungkol sa donasyon ng organ. Ayon sa First Church of Christ Scientist sa Boston, ang mga Christian Scientist ay karaniwang umaasa sa espirituwal sa halip na medikal na paraan ng pagpapagaling. Gayunpaman, malaya silang pumili ng anumang uri ng medikal na paggamot na gusto nila - kabilang ang isang transplant. Ang tanong tungkol sa donasyon ng organ at tissue ay isang indibidwal na desisyon.

Mga disipulo ni Kristo

Ang donasyon ng organ at tissue ay tinatanggap at aktibong isinusulong ng Simbahang Kristiyano. Noong 1985, pinagtibay ng General Assembly ang "Resolution #8548 Concerning Organ Transplants," na humimok sa mga miyembro na magparehistro bilang mga organ donor at suportahan ang mga tatanggap ng transplant sa pamamagitan ng panalangin.

Episcopal

Ang donasyon ng organ ay hinihikayat ng Episcopal Church. Pinagtibay ng 70th General Convention ang “Resolution #1991-A097 Himukin ang mga Miyembro na Isaalang-alang ang Pag-donate ng mga Organo,” na nagrekomenda na ang mga miyembro ay mag-abuloy ng kanilang mga organo pagkatapos ng kamatayan upang ang iba ay mabuhay. Hinihimok din ng Simbahan ang mga miyembro na malinaw na sabihin ang kanilang desisyon sa pamilya, mga kaibigan, sa Simbahan at sa kanilang abogado.

Evangelical Covenant Church

Ang donasyon ng organ ay tinatanggap at hinihikayat ng Evangelical Covenant Church. Mula nang mapagtibay ang Resolusyon ng Organ Donor noong 1982, hinihikayat ang mga miyembro ng Simbahan na irehistro ang kanilang desisyon na maging donor . Ang mga pinuno ng pananampalataya, lalo na ang mga tagapagturo, ay hinihikayat na isulong ang kamalayan ng donasyon ng organ sa lahat ng Evangelical na kongregasyon.

Greek Orthodox

Ayon kay Reverend Dr. Milton Efthimiou, Direktor ng Departamento ng Simbahan at Lipunan para sa Greek Orthodox Church ng North at South America, "Ang Greek Orthodox Church ay hindi tutol sa donasyon ng organ hangga't ang mga organ at tissue na pinag-uusapan ay ginagamit upang mas mabuting buhay ng tao, ibig sabihin, para sa paglipat o para sa pananaliksik na hahantong sa mga pagpapabuti sa paggamot at pag-iwas sa sakit.

Hinduismo

Ang donasyon ng organ ay hindi ipinagbabawal ng relihiyosong batas, ayon sa Hindu Temple Society of North America. Ang donasyon ay itinuturing na desisyon ng isang indibidwal. Maraming mga sanggunian na sumusuporta sa donasyon ng organ sa mga kasulatang Hindu. Ang Daan ay ang orihinal na salita sa Sanskrit para sa donasyon na nangangahulugang walang pag-iimbot na pagbibigay. Pangatlo rin ito sa listahan ng sampung Niyamas (mga mabubuting gawa). Ang buhay pagkatapos ng kamatayan ay isang malakas na paniniwala ng mga Hindu at ito ay isang patuloy na proseso ng muling pagsilang.

Islam

Noong 2019, inanunsyo ng Fiqh Council of North America (FCNA) na ang donasyon at paglipat ng organ ay pinahihintulutan sa loob ng pananampalatayang Islam at sa mga Amerikanong Muslim , na gumagawa ng malinaw na pasya sa relihiyon para sa mga Muslim na naninirahan sa North America. Ang donasyon ng organ ay pinahihintulutan sa pananampalatayang Islam hangga't ang mga alituntunin ng shar'i ay natutugunan at ang mga hakbang ay nasa lugar upang protektahan ang dignidad ng tao. Ang buhay na donasyon ay pinahihintulutan upang mapanatiling buhay ang tatanggap, o isang mahalagang function ng kanilang katawan na buo. Sa kaso ng namatay na donasyon , ang pahintulot ay dapat ibigay ng namatay bago ang kanilang kamatayan o ng kanilang mga tagapagmana pagkatapos ng kamatayan.

Hudaismo

Ang donasyon ng organ, mata at tissue ay hinihikayat sa pananampalatayang Hudyo. Ang donasyon at paglipat ay hindi nilapastangan ang isang katawan o nagpapakita ng kawalan ng paggalang sa mga patay, at anumang pagkaantala sa paglilibing upang mapadali ang donasyon ng organ ay paggalang sa namatay. Ang donasyon ng organ ay nagliligtas ng mga buhay at nagpaparangal sa namatay. Ang Conservative Movement's Committee on Jewish Laws and Standards ay nagpahayag na ang mga donasyon ng organ pagkatapos ng kamatayan ay kumakatawan hindi lamang isang gawa ng kabaitan, ngunit isa ring "utos na obligasyon" na nagliligtas ng buhay ng tao.

Simbahang Lutheran

Ang donasyon ng organ ay pinahihintulutan at hinihikayat sa Lutheran Church. Sa resolusyon ng Simbahan noong 1984, “Organ Donation: A Resolution of the Lutheran Church in America,” ang donasyon ay nakakatulong sa kapakanan ng sangkatauhan at isang pagpapahayag ng pagmamahal sa kapwa na nangangailangan. Hinihikayat ng Lutheran Church ang mga miyembro na gawin ang mga kinakailangang legal na kaayusan sa pamilya, kabilang ang pagpaparehistro bilang donor .

Mennonite

Ang mga Mennonite ay walang pormal na posisyon sa pagbibigay ng donasyon, ngunit hindi sila tutol dito. Naniniwala sila na ang desisyon na mag-donate ay nasa indibidwal at/o kanilang pamilya.

(Mormon) Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw

Ang donasyon ng organ at tissue ay pinahihintulutan ng Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw. Ang donasyon ay itinuturing na isang walang pag-iimbot na gawa, na may malaking benepisyong medikal sa mga tatanggap. Ang desisyon na mag-donate ng mga organo o iba pang tissue ay nakasalalay sa indibidwal o sa pamilya ng namatay na donor.

Presbyterian

Ang donasyon ng organ ay hinihikayat ng Presbyterian Church, ngunit ang kakayahang mag-abuloy ay nasa indibidwal at kung ano ang gusto nilang gawin sa kanilang katawan. Hinikayat ng Presbyterian Church (USA) ang lahat ng Kristiyano na maging donor ng organ at tissue sa kanilang 1983 General Assembly bilang isang gawa ng ministeryo sa iba.

Sikh

Ang pilosopiya at turo ng Sikh ay sumusuporta sa kahalagahan ng pagbibigay at pag-una sa iba bago ang sarili. Ang Seva (ang gawa ng walang pag-iimbot na paglilingkod, upang magbigay nang hindi naghahanap ng gantimpala o pagkilala) ay ang ubod ng pagiging isang Sikh. Ang Seva ay maaari ding tungkol sa pag-donate ng iyong organ sa iba - Ang Sikhism ay hindi naglalagay ng mga bawal sa donasyon at paglipat ng organ at binibigyang-diin na ang pagliligtas ng buhay ng tao ay isa sa mga pinakamarangal na bagay na magagawa mo. Naniniwala rin ang mga Sikh na hindi kailangan ng iyong katawan ang lahat ng mga organo nito sa o pagkatapos ng kamatayan.

Southern Baptist Convention

Ang donasyon ng organ ay itinuturing na isang gawa ng pangangasiwa at pakikiramay na nagpapagaan sa pagdurusa ng iba sa pamamagitan ng Southern Baptist Convention. Sa kanilang resolusyon noong 1988, “Resolution on Human Organ Donations,” ang Convention ay nagpasiya na ang muling pagkabuhay ay hindi nakadepende sa kabuuan ng katawan.

Nagkakaisang Methodist

Ang donasyon ng organ at tissue ay hinihikayat ng United Methodist Church. Sa kanilang resolusyon noong 2000, “Resolution #139,” itinaguyod ng Simbahan ang pagdiriwang ng National Donor Sabbath bilang isa pang paraan na makakatulong ang mga miyembro nito sa pagliligtas ng mga buhay.

Mga pinagmumulan

 1. Unos.org
 2. Organdonor.gov
 3. Organdonation.nhs.uk
 4. DonorAlliance.org
 5. Hostetler, John A. Amish na lipunan. Baltimore: JHU Press, 1993. Print.
 6. Southern Baptist Convention. Resolusyon sa Donasyon ng Organ ng Tao. Texas, 1988
 7. Pope John Paul II, Evangelium Vitae, numero 86
 8. General Convention, Journal of the General Convention of…The Episcopal Church, New Orleans, 1982
 9. Evangelical Covenant Church. Commission on Christian Action; Resolusyon ng Organ Donor. 1982
 10. Mga Resolusyon ng Islamic Fiqh Council ng Organization of the Islamic Conference, Fourth Conference, Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia, 18-23 Safar 1408 AH/6-11 February 1988 CE
 11. 2019 Fatwa ng Fiqh Council of North America (FCNA)
 12. Ang Rabbinal Assembly. Sa Educating Conservative Jews Tungkol sa Organ Donations, 1996.
 13. Ang Lutheran Church. Donasyon ng Organ: Isang Resolusyon ng Lutheran Church sa America. 1984.
 14. Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw. Ang Handbook 2: Pangangasiwa sa Simbahan. Salt Lake City: Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw, 2010. Print.
  Minutes ng 195th General Assembly of the Presbyterian Church (USA) Louisville: Office of the General Assembly, 1983.
 15. Southern Baptist Convention. Resolusyon sa mga Donasyon ng Organ ng Tao. San Antonio. 1988.
 16. United Methodist Church (US). Ang Aklat ng Disiplina ng United Methodist Church. Nashville: United Methodist Pub. Bahay, 2000. Print.