Bawat taon, kinikilala ng DLA ang dedikasyon ng mga kawani at tanggapan ng DMV sa pamamagitan ng mga parangal sa rehiyon at pambansa na itinatanghal sa Mga Kumperensya ng AAMVA sa buong bansa.
Ang mga aplikasyon ay dapat bayaran bago ang Pebrero 23, 2024.

DLA DMV Innovation Award

Ang bawat Donate Life State Team ay iniimbitahan na magmungkahi ng mga tanggapan ng DMV sa kanilang estado para sa Donate Life America DMV Innovation Award. Kinikilala ng parangal na ito ang isang (mga) tanggapan ng DMV o DLP na nagpatupad ng kakaiba at nakakaengganyo na kaganapan, aktibidad, o kasanayan na nagpapakita ng pagsasama ng misyon ng Donate Life sa kanilang kultura ng opisina.

Mag-click dito upang ma-access ang Form ng Nominasyon.

DLA DMV Lifesaver Award

Ang mga kawani ng DMV at DLP ay iniimbitahan na imungkahi ang kanilang mga kapantay para sa nagbibigay-inspirasyong trabaho at dedikasyon sa pagtaas ng mga rehistrasyon ng donor. Kinikilala ng Lifesaver Award ang isang miyembro ng kawani ng DMV o DLP na nagpapakita ng pambihirang pangako sa tungkulin ng DMV/DLP bilang kasosyo sa pagsagip ng mga buhay sa pamamagitan ng suporta sa misyon ng Donate Life.

Mag-click dito upang ma-access ang Form ng Nominasyon.

Mga nanalo

Para sa parehong mga parangal, isang faculty ng mga hukom ang magre-review at pipili ng isang Regional winner mula sa bawat AAMVA Region (1-4). Ang mga mananalo ay igagawad sa bawat 2024 AAMVA Regional Conference. Pipiliin din ang isang pambansang panalo para sa bawat parangal mula sa AAMVA Regional award winners, na kikilalanin sa 2024 AAMVA International Conference (AIC). Ang mga nominado at nominado ay aabisuhan kung sila ay nanalo sa Abril 2024.

Pagiging karapat-dapat

Tinatanggap namin ang lahat ng mga pagsusumite, kabilang ang mga mula sa mga nakaraang entry (hindi nanalo). Kung ang hinirang na DMV/DLP ay isang hindi miyembro ng AAMVA, ang pagkilala ay magaganap sa antas ng estado sa labas ng mga kumperensya ng AAMVA. Ang mga nominado ng Lifesaver Award mula sa DMV/DLP ay dapat nasa mabuting katayuan sa kanilang opisina/estado. Ang mga retiradong kawani ng DMV ay hindi karapat-dapat para sa parangal.

Mga tanong?

Para sa DMV at DLP staff: Mangyaring makipag-ugnayan sa iyong Donate Life State Team Leader o contact sa DMV.
Para sa Donate Life State Teams: Mangyaring makipag-ugnayan kay Al Smith .

2024 AAMVA Regional & International Conference Schedule

Mayo 21 – 23: Region 1 Conference, Quebec City, QC

Hunyo 25 – 27: Rehiyon 2 Kumperensya, New Orleans, LA

Hulyo 23 – 25: Region 4 Conference, Edmonton, AB

Setyembre 24 – 26: International Conference, Atlanta, GA

Oktubre 28- 29: Region 3 Conference, Fargo, ND

2023 DLA DMV Award Winners

2023 National DLA DMV Award Winners
DLA DMV Innovation Award: Mark JF Schroeder, New York State Department of Motor Vehicles

DLA DMV Lifesaver Award: Eric Jorgensen, Arizona Motor Vehicle Division

2023 AAMVA Regional DLA DMV Award Winners

Rehiyon 1

DLA DMV Lifesaver Award: Walter Craddock, Rhode Island DMV

DLA DMV Innovation Award: Commissioner JF Schroeder, New York State Department of Motor Vehicles

Rehiyon 2

DLA DMV Lifesaver Award: Koronel Jonathan Archer, Alabama Law Enforcement Agency

DLA DMV Innovation Award: Patricia Bourbeau, South Carolina Department of Motor Vehicles

Rehiyon 3

DLA DMV Lifesaver Award: Kayla Burkett, Iowa Department of Transportation

Rehiyon 4

DLA DMV Lifesaver Award: Eric Jorgensen, Arizona Motor Vehicle Division

DLA DMV Innovation Award: Fairpark DMV, Utah Driver License Division