Mga Kwento ng Pag-asa

Donasyon sa baga

Dot, tatanggap ng baga

"Dahil sa transplant na ito, nabubuhay ako," sabi ni Dot. "Ang regalong ito ay nagbigay sa akin ng isa pang araw kasama ang aking pamilya, kasama ang aking mga kaibigan, kasama ang mundong ito. Binigyan ako ng oras, at ang hilig ko ay sabihin sa lahat ang tungkol sa aking donor — ang aking bayani. Walang araw na lumilipas na hindi ako nagpapasalamat sa aking donor at sa Diyos sa ginawang posible.”

Magbasa pa »