Mga Kwento ng Pag-asa

Donasyon sa Bato

Chris, tatanggap ng bato

Noong 2011, nagsimulang mag-dialysis si Chris at kailangan ng kidney transplant. Narinig ng isa sa mga kasamahan ni Chris sa football sa high school na si Tom, ang tungkol sa kanyang kalagayan at gustong tumulong.

Magbasa pa »

Dinorah, tatanggap ng bato

Nagdusa si Dinorah ng mataas na presyon ng dugo, na nagdulot ng pinsala sa kanyang katawan. Noong 2009, humihina ang kanyang mga bato, at nagsimula siyang mag-dialysis tatlong beses sa isang linggo.

Magbasa pa »

Richard, buhay na kidney donor

Walang alam tungkol sa buhay na donasyon at hindi pa nakilala si Chris, ginawa ni Richard ang mga unang hakbang tungo sa pag-alam kung siya ay kapareha at, sa huli, iligtas ang buhay ni Chris.

Magbasa pa »
NMDS - Sabrina WeroLiving Kidney donor sa ama na pumasa – Native, Navajo

Sabrina, buhay na donor ng bato

Ang aking kidney donation at ang transplant ng aking ama ay nagdala sa akin upang matanto kung gaano kahalaga at kaganda ito ay mabuhay, "pagkilala ni Sabrina. Sa suporta at patnubay ng kanyang pamilya, nag-aaral ngayon si Sabrina na maging isang pharmacy technician para patuloy siyang tumulong sa iba.

Magbasa pa »
Christine

Christine, tatanggap ng bato

Dahil sa buhay na donasyon, naging posible para kay Christine na ipagpatuloy ang kanyang normal, palaging on-the-go na gawain. Nararamdaman din niya na ang kanyang bagong kidney ay parehong nagpagana at nagbigay inspirasyon sa kanya na gumawa ng higit pa.

Magbasa pa »
Bruce

Bruce, tatanggap ng bato

Walong taon na ang nakalipas mula nang matanggap ni Bruce ang bato na nagpanumbalik sa kanyang kalusugan at nagbigay-daan sa kanya upang maipagpatuloy ang normal na pamumuhay. Siya ay nagpapasalamat sa regalo ng kanyang donor araw-araw, at patuloy niyang ipinapakalat ang salita tungkol sa donasyon sa loob ng kanyang komunidad.

Magbasa pa »