Kategorya: Mga Pagdiriwang at Pagdiriwang

Ang Abril ay National Donate Life Month 2024

Tuwing Abril, pinangungunahan ng Donate Life America (DLA) ang National Donate Life Month (NDLM), isang pagdiriwang na nakatuon sa pambansang atensyon sa pangangailangan at kahalagahan ng donasyon ng organ, mata at tissue. Ang National Donate Life Month ay tungkol sa kahalagahan ng pagpaparehistro ng iyong desisyon na maging isang donor, paggalang sa mga namatay at nabubuhay na donor, at pagdiriwang sa mga buhay na iniligtas nila. Ito ay ang kabutihang-loob ng mga donor at mga pamilya ng donor na ginagawang posible ang pagliligtas ng mga buhay sa pamamagitan ng paglipat.

Ang Setyembre ay National DMV Appreciation Month

Alam mo ba na ang mga buhay ay naliligtas sa DMV araw-araw? Totoo iyon! Ginagawang posible ng donasyon ang mga transplant, at ang donasyon ay nagsisimula sa pagpaparehistro ng donor. Ang gawain ng mga DMV sa buong

Ang Abril ay National Donate Life Month 2023

Tuwing Abril, pinangungunahan ng Donate Life America (DLA) ang National Donate Life Month (NDLM), isang pagdiriwang na nakatuon sa pambansang atensyon sa pangangailangan at kahalagahan ng donasyon ng organ, mata at tissue.

Ang Abril ay National Donate Life Month 2022

Tuwing Abril, pinangungunahan ng DLA ang National Donate Life Month, isang pagdiriwang upang ituon ang pambansang atensyon sa pangangailangan at kahalagahan ng donasyon ng organ, mata at tissue.

Ang Abril ay National Donate Life Month 2021

Tuwing Abril, pinangungunahan ng Donate Life America (DLA) ang National Donate Life Month (NDLM), isang pagdiriwang upang ituon ang pambansang atensyon sa pangangailangan at kahalagahan ng donasyon ng organ, mata at tissue.

Ang Pebrero 14 ay National Donor Day 2021

Ipinagdiriwang taun-taon tuwing ika-14 ng Pebrero, ang National Donor Day ay isang pagdiriwang na nakatuon sa pagpapalaganap ng kamalayan at edukasyon tungkol sa donasyon ng organ, mata at tissue.

Ang Abril ay National Donate Life Month 2020

Pagpupugay sa pag-asa, lakas ng loob at buhay [Abril 1, 2020-Richmond, VA]— Tuwing Abril, pinangungunahan ng Donate Life America (DLA) ang pagdiriwang ng National Donate Life Month (NDLM) upang ituon ang pambansang atensyon sa organ,