Kategorya: Blog

My 1st Heartiversary – Isang Sanaysay ni John Brennan

Ang Abril ay National Donate Life Month, isang oras upang itaas ang kamalayan tungkol sa donasyon ng organ, hikayatin ang pagpaparehistro ng organ donor, at parangalan ang mga nagligtas ng buhay sa pamamagitan ng regalo ng donasyon.

Ang Setyembre ay National DMV Appreciation Month

Alam mo ba na ang mga buhay ay naliligtas sa DMV araw-araw? Totoo iyon! Ginagawang posible ng donasyon ang mga transplant, at ang donasyon ay nagsisimula sa pagpaparehistro ng donor. Ang gawain ng mga DMV sa buong

Ang 40 ay Fabulous na Puno ng Lifesaving Milestones

Sa donasyon at paglipat, dalawang pangunahing 40 milestone ang nangyari noong 2021: nalampasan ng United States ang 40,000 transplant na ginawa sa isang taon, at ipinagdiwang ng Donate Life Feature Partner ang UPMC Transplant Services ang ika-40 anibersaryo nito.

Pagpaparangal sa Pagkabukas-palad

Ang isang nakagawiang araw ng pamimitas ng mansanas noong Nobyembre ng 2018, ay nauwi sa trahedya para kay Irene Leighton nang ang kanyang asawang may 40 taong gulang na si Loren, ay nahulog mula sa hagdan at nagtamo ng traumatic injury sa ulo.

David Fleming at Jennifer Milton: Pag-activate ng Komunidad noong 2021

Bilang isang Komunidad, ang aming sama-samang pagsisikap ay nakatulong upang iligtas at pagalingin ang buhay ng hindi lamang isang tao, kundi libu-libo, habang nagbibigay ng pag-asa sa mga nangangailangan pa rin at nagdudulot ng kaaliwan at suporta sa mga pamilya ng mga mapagbigay na donor.