Blog

My 1st Heartiversary – Isang Sanaysay ni John Brennan

Ang Abril ay National Donate Life Month, isang oras upang itaas ang kamalayan tungkol sa donasyon ng organ, hikayatin ang pagpaparehistro ng organ donor, at parangalan ang mga nagligtas ng buhay sa pamamagitan ng regalo ng donasyon. Ang Abril din ang buwan kung saan ipagdiriwang ko ang aking 1st Heartiversary. Kinikilala ng isang Heartiversary ang anibersaryo ng araw na ang mga nakaligtas sa cardiac surgery ay nakatanggap ng pangalawang pagkakataong mabuhay. Ang aking 1st Heartiversary ay bumagsak noong Abril 8, 2024, bilang isang taon na ang nakalipas (Sabado Santo), sumailalim ako sa operasyon ng transplant sa puso.

Mga taon bago ang aking transplant, nakaranas ako ng cardiomyopathy at atrial fibrillation, na unti-unting lumala, na humahantong sa mga invasive surgical procedure. Kasama sa mga sintomas ang kahirapan sa paghinga, pagkapagod, at matinding pagbaba ng kalamnan at timbang dahil sa kahirapan sa paglunok. Mga buwan bago ang aking transplant, napunta ako sa advanced cardiac heart failure, na nagresulta sa pagpasok sa cardiac ICU. Gumugol ako ng sampung linggo sa ICU habang naghihintay ng isang donor match. Kasabay nito, ako ay nasa isang intra-aortic balloon pump, mga monitor ng puso, at mga IV na gamot upang mapataas ang paggana ng puso na may kalahating oras lamang bawat araw ng banayad na ehersisyo sa labas ng aking silid. Ang paghihiwalay ay isang pagsubok ng pasensya at pagtitiis. Kasama sa mga gawain ang mga catheterization sa kanang puso, pang-araw-araw na pagsusuri sa dugo, mga EKG, echocardiograms, at X-ray sa dibdib. Ang ospital ay hindi lugar para sa pahinga.

Ang aking buhay ay ganap na nagbago pagkatapos kong matanggap ang regalo ng isang bagong puso. Salamat sa mahuhusay na doktor, surgeon, at nars sa NewYork-Presbyterian Hospital, isang linggo pagkatapos ng aking operasyon, naglalakad ako sa paligid ng Cardiac Surgery Step-Down Unit nang walang tulong ng isang physical therapist, tulong ng isang walker o nangangailangan ng mga mechanical support device. Labindalawang araw pagkatapos kong matanggap ang aking heart transplant, na-discharge ako, sa oras na makauwi para panoorin ang pagbagsak ng colossal playoffs ng NY Rangers. Ngayon, hindi na ako nakakaranas ng kakapusan sa paghinga o pagkahapo kapag naglalakad, at bumalik na ako sa pag-e-enjoy sa aking mga paboritong libangan at palakasan, umaasa sa mga bagong karanasan sa buhay, at pagiging bahagi ng mahahalagang kaganapan sa pamilya. Ginugugol ko rin ang ilan sa aking libreng oras sa pagbabahagi ng aking karanasan sa iba pang mga pasyente na naghihintay ng transplant sa puso, sana ay maibsan ang ilan sa kanilang mga takot at alalahanin.

Ibinabahagi ko ang aking kuwento, una sa lahat, para parangalan ang lahat ng mga donor at pamilya ng mga donor, lalo na ang sa akin. Sa pinakamalungkot na panahon ng kanilang buhay, tumulong sila sa ibang nangangailangan. Sila talaga ang pinaka walang pag-iimbot na mga tao. Pangalawa, bilang pagkilala sa aking 1st Heartiversary, para makatulong sa pagpapataas ng kamalayan sa kahalagahan at pangangailangan ng mga organ donor. Ayon sa United Network for Organ Sharing, ang 2023 ay isang record na taon para sa lahat ng organ transplant sa United States. Isang donor lang ang makakapagligtas ng hanggang walong buhay. Sa kabila nito, nananatili ang matinding kakulangan ng mga donor, na may bagong tao na idinaragdag sa mga waitlist ng transplant tuwing 8 minuto at 16 na tao, sa karaniwan, namamatay araw-araw habang nasa waitlist.

Ang pagpapalaganap ng kamalayan o pagbibigay ng pera na donasyon sa isa sa maraming mahusay na pambansa o lokal na kawanggawa na nagbibigay ng edukasyon tungkol sa kahalagahan ng donasyon ng organ ay nagliligtas ng mga buhay. Bilang isang mungkahi, ang website ng Donate Life America , ay may impormasyon sa pagpaparehistro ng organ donor at mga paraan upang mag-abuloy sa karapat-dapat na layuning ito. Salamat sa pagbabasa ng story ko. Sana ay maging inspirasyon ito para makibahagi.

- John Brennan