Blog

Paggalugad ng Relihiyosong Pananaw sa Organ, Eye at Tissue Donation at Funeral Rites

Sa United States, mahigit 100,000 indibidwal ang nasa waiting list para sa isang nakapagliligtas-buhay na organ transplant. Ang pagbibigay ng regalo ng buhay ay isang napaka-personal na desisyon, at isang salik na maaaring makaapekto sa desisyon ng isang tao ay ang pananampalataya. Sa populasyon ng nasa hustong gulang, 73 porsiyento ng mga nasa hustong gulang ay kinikilala bilang bahagi ng isang organisadong relihiyon.¹ Naipasa sa mga henerasyon at kadalasang pundasyon ng moral na paniniwala ng isang tao, maaaring magdikta ang relihiyon sa desisyon ng isang indibidwal na maging organ, eye o tissue donor. Maaari ding matukoy ng relihiyon ang iba't ibang mga ritwal sa paglilibing na maaaring magkaroon ng pamilya kapag pumasa ang isang mahal sa buhay.

Iniimbitahan ka ng Dignity Memorial na tuklasin ang mga pananaw at doktrina kung paano maaaring makaapekto ang donasyon ng organ, mata at tissue sa mga serbisyo ng libing para sa mga taong may iba't ibang paniniwala sa relihiyon. Ang artikulong ito ay hindi nagpapakita ng mga nuances ng bawat relihiyon na maaaring magkakaiba batay sa heyograpikong rehiyon, mga sekta ng relihiyon, atbp. Kung naghahanap ka ng karagdagang mga insight na partikular sa iyong pananampalataya at ang paninindigan nito sa donasyon, isaalang-alang ang pagkonsulta sa iyong pinuno ng relihiyon para sa mga tanong at karagdagang gabay.

Ano ang pinaniniwalaan ng aking pananampalataya tungkol sa donasyon ng organ, mata at tissue?

Hudaismo

Sa Hudaismo, dalawang mitzvah (mabubuting gawa) ang tumutukoy kung ano ang maaaring piliin ng isang tao sa katapusan ng buhay. Ang una ay ang mitzvah ng paggalang sa mga patay at paggalang sa kanilang katawan. Sa pag-iisip na ito, maaaring makita ng ilan na mahalaga na manatiling buo hangga't maaari. Ang pangalawang mitzvah ay ang pagliligtas ng buhay. Kung ang pangwakas na kilos ng isang tao ay ang pagliligtas sa buhay ng ibang tao, naniniwala ang ilan na ang mitzvah na ito ay pumapaibabaw sa una at na maaari mong parangalan ang katawan ng isang tao sa ibang mga paraan upang itaguyod ang unang mitzvah. 

Islam

"Sinuman ang nagligtas ng buhay ng isang tao ay parang nailigtas niya ang buhay ng buong sangkatauhan." – Ang Qur'an 5:32

Karaniwang pinaniniwalaan ng mga Muslim na ang katawan ng isang tao ay itinuturing na sagrado at hindi dapat saktan, kahit pagkatapos ng kamatayan. Gayunpaman, kinikilala rin na ang donasyon ay isang pinagpalang gawain, dahil ito ay makapagliligtas ng isang buhay. Sa parehong mga paniniwalang ito, ang pangkalahatang ideya ay pinahihintulutan ang donasyon at ito ay isang personal na desisyon na dapat talakayin sa pamilya at Imam ng isang tao.²

Kristiyanismo

* Maraming denominasyon ng Kristiyanismo; ang bahaging ito ay tumitingin sa Kristiyanismo sa kabuuan.

Sa pangkalahatan, naniniwala ang mga Kristiyano na ipinagkatiwala sa kanila ng Diyos ang pangangalaga sa kanilang mga katawan. Ito ay pinaniniwalaan na ang mga tao ay may katawang lupa at katawang makalangit. Habang ang ilang mga debate kung ang mga iyon ay magiging parehong katawan, maraming mga simbahan ang naniniwala na ang mga katawan ay gagawing buo muli at ang donasyon ay walang epekto. Karamihan sa mga Kristiyanong denominasyon ay humihikayat ng donasyon, dahil naniniwala sila na ito ay nagpapakita ng pag-ibig ng Diyos sa iba. 

Hinduismo

Ang paniniwalang Hindu ay sumusunod sa isang set list ng niyamas (virtuous acts) na dapat mong gawin sa buhay. Kasama sa mga niyama na ito ang Dāna (pagkabukas-palad) at Seva (serbisyo). Ito ay pinaniniwalaan na ang donasyon ng organ ay may higit na kahalagahan kaysa sa anumang materyal na Dāna o Seva. Dahil hinihikayat ng Hinduismo ang mga gawa ng pagkabukas-palad at paglilingkod, karaniwang tinatanggap at hinihikayat ang mga indibidwal na pumili ng donasyon.

Budismo 

Ang sentro ng mga paniniwalang Budista ay ang pagnanais na maging bukas-palad at mapawi ang pagdurusa ng iba. Bagama't walang pormal na pahayag alinman para sa o laban sa donasyon ng organ para sa mga Budista, ito ay nakikita bilang isang gawa ng mahusay na pagkabukas-palad at isang paraan upang pangalagaan ang iba. Ang mga nagsasagawa ng Budismo ay hinihikayat na gumawa ng mga desisyon sa donasyon nang maaga, kaya ang kanilang mga kagustuhan tungkol sa kamatayan ay maaaring igalang. 

Mga Implikasyon ng Donasyon sa Mga Serbisyo sa Paglilibing

Sa pangkalahatan, ang donasyon ng organ, mata at tissue ay dapat magkaroon ng napakaliit na epekto sa mga serbisyo o ritwal sa libing. Ginagawa ng mga ospital, mga transplant team at tagapagbigay ng libing ang kanilang makakaya upang parangalan ang donor at matiyak na ang kanilang katawan ay ginagamot nang may paggalang sa buong proseso. Kapag isinasaalang-alang ang donasyon, may ilang bagay na dapat malaman ng bawat pamilya.  

Kailan makipag-ugnayan sa punerarya?

Kung ang iyong mahal sa buhay ay nakilala bilang isang potensyal na donor, makipag-ugnayan sa iyong pinuno ng relihiyon pati na rin ang iyong gustong punerarya. Ang pag-abiso sa kanila nang maaga ay makakatulong sa lahat na maghanda para sa mga huling ritwal at ritwal sa libing. 

Paano naaapektuhan ang mga ritwal sa paglilibing? 

Sa pangkalahatan, karamihan sa mga punerarya ay maaaring makipagtulungan sa iyong pamilya at lider ng pananampalataya upang matiyak na sinusunod ang mga paniniwala sa relihiyon. 

HudaismoIslamKristiyanismoHinduismoBudismo
Pangwakas na Panalangin/KumpisalHindiHindiHindiHindiHindi
Paglalaba at PaglilinisHindiHindiN/AHindi, ngunit ang ritwal ay maaaring hindi magawa sa bahay Hindi
Paglilibing/Cremation sa loob ng Isang Tiyak na Takdang PanahonOo, ang mga libing ng mga Hudyo ay dapat maganap sa lalong madaling panahon. Maaaring maantala ng donasyon ang mga serbisyo sa libing.Oo, ayon sa kaugalian, ang namatay ay dapat ilibing sa loob ng tatlong araw ng kanilang pagpanaw. Kung may pagkaantala sa pagbawi ng organ, maaari rin itong maantala ang mga serbisyo sa libing. N/AOo, ayon sa kaugalian, ang cremation ay dapat mangyari sa loob ng 24 na oras pagkatapos ng kamatayan. Ang mga pagkaantala sa pagbawi ay maaaring makaapekto sa oras ng cremation. Hindi, dapat maganap ang mga serbisyo sa loob ng pitong araw pagkatapos ng kamatayan. Ang donasyon ay hindi dapat magkaroon ng anumang epekto sa oras ng mga serbisyo.

 

Para sa mga tagapagkaloob ng Dignity Memorial, walang higit na karangalan kaysa sa pagtulong na ipagdiwang ang bawat buhay nang may habag at atensyon sa detalye na walang pangalawa. Nauunawaan nila ang mga kaugalian sa libing at interment ng maraming pananampalataya at kultura at nangangako silang gagawa ng mga natatanging alaala na nagpaparangal sa mga tradisyong ito.

Kung mayroon kang mga partikular na tanong tungkol sa sinasabi ng iyong relihiyon tungkol sa donasyon, o kung paano maaaring makaapekto ang donasyon sa mga serbisyo ng libing, mangyaring makipag-ugnayan sa iyong pinuno ng pananampalataya at gustong tagapagbigay ng libing, o bisitahin ang pahina sa Organ Donation at Religion sa DonateLife.net .

Espesyal na pasasalamat kay Funeral Director Sherry Bensimon (New York, NY) at Funeral Home Manager Jay Poster (Las Vegas, NV) para sa pagbabahagi ng kanilang kaalaman kung paano maaaring makaapekto ang donasyon sa iba't ibang aspeto ng mga ritwal sa paglilibing. 

¹ PRRI – Religion Census 2022 ² Ang Imam ay isang lider ng relihiyon sa Islam na namumuno sa mga panalangin ng kongregasyon, nagsisilbing espirituwal na gabay, pinuno ng komunidad at iskolar, nagbibigay ng patnubay sa mga usaping pangrelihiyon at minsan ay gumaganap ng mas malawak na papel sa panlipunan at pang-edukasyon na aspeto ng komunidad .