Pinakamahuhusay na Kasanayan para sa Mga Propesyonal sa Donasyon at Transplantation

Sa pangako nito sa pagliligtas at pagpapabuti ng mga buhay sa pamamagitan ng donasyon ng organ, mata, at tissue, ang Donate Life America ay nagbibigay ng mga mapagkukunan para sa mga propesyonal sa donasyon at paglipat.  

Ang Donate Life America Community Site

Sinusuportahan ng Site ng Komunidad ng Donate Life America ang komunikasyon at pagbabahagi ng pinakamahuhusay na kagawian sa mga propesyonal sa donasyon at paglipat at nagbibigay ng plataporma para sa mga propesyonal na miyembro ng Donate Life Community na makipagtulungan sa isa't isa.

Magagamit na Mga Mapagkukunan

 • Impormasyon sa Donate Life America at ang Donate Life Brand
 • Mga larawan sa social media, mga press kit, Mga Kuwento ng Pag-asa, at iba pang mapagkukunan para sa Pambansang Pag-donate ng Buhay na Pagdaraos at Pagdiriwang
 • Data ng pagpaparehistro ng donor
 • Libreng iskedyul at pagpaparehistro ng Serye ng DLA Webinar
 • Impormasyon sa Taunang Kumperensya ng DLA at iba pang mga kaganapan sa Donate Life Community
 • Mga grupo ng chat
 • Mga listahan ng pamumuno
 • Mga direktoryo ng indibidwal at organisasyon
 • Mga link sa mga nakaraang newsletter ng DLA Insider

Sino ang nasa DLACommunity.net?

3,500 executive, public relations, at mga propesyonal sa komunikasyon mula sa komunidad ng donasyon at paglipat, kabilang ang mga kawani ng:

 • Mag-donate ng Life State Teams
 • Mga Organisasyon sa Pagkuha ng Organ
 • Maglipat ng mga ospital
 • Mga laboratoryo ng histocompatibility
 • Mga donor na ospital
 • Mga asosasyon ng ospital ng estado
 • Mga pasilidad sa eye-banking, at tissue-banking at processing organization.
 • Ang mga kinatawan ng lokal, estado at pederal na pamahalaan ay nakatuon sa pagtataguyod ng donasyon at paglipat
 • Pamumuno ng State Department of Motor Vehicles (DMV) na nangangasiwa sa mga tauhan na sinisingil sa pagpaparehistro ng publiko upang maging organ, eye at tissue donor

Paano ako makakasali?

Ang lahat ng mga propesyonal sa komunidad ng donasyon at paglipat ay hinihikayat na sumali sa Site ng Komunidad ng DLA. Upang makakuha ng access, bisitahin ang DLACommunity.net , i-click ang “login” at pagkatapos ay i-click ang “not registered”. Sa sandaling lumikha ka ng iyong profile, magkakaroon ka ng access sa website. Mangyaring makipag-ugnayan kay Casey Watkins sa [email protected] para sa anumang mga katanungan.

Mag-donate Tindahan ng Miyembro ng Buhay

Ang Donate Life Member Store ay inilaan para sa mga propesyonal sa loob ng komunidad ng donasyon at paglipat upang bumili ng maramihan at/o custom na merchandise na lisensyado ng Donate Life SM .

Ang Donate Life Member Store ay para sa mga organisasyon sa loob ng propesyonal na komunidad ng donasyon at paglipat. Kabilang dito ang mga federally designated organ procurement organization (OPO), mga tissue bank na kinikilala ng American Association of Tissue Banks (AATB), mga eye bank na kinikilala ng Eye Bank Association of America (EBAA), OPTN member histocompatibility lab, Donate Life State Teams at kanilang miyembro, transplant na ospital, donor na ospital, at Donate Life WELD Chapters.

Kailangan mo ng maramihang item para sa iyong kaganapan o outreach ngunit hindi ka nabibilang sa isa sa mga kategoryang ito?

Kung wala ka sa isa sa mga uri ng organisasyong nakalista sa itaas, at isang kampeon sa layunin ng Donate Life, maaari kang bumili mula sa Donate Life Member Store. Kakailanganin ang prepayment, at isang link sa pagbabayad ang ipapadala bago ang huling pagproseso ng iyong order. Mangyaring makipag-ugnayan sa [email protected] para sa anumang mga katanungan.