Ang mga kawani ng Donate Life America ay payat, dedikado at epektibo – walang pagod na nagtatrabaho upang suportahan ang mga pangangailangan ng komunidad ng donasyon at paglipat habang tinuturuan din at nakikibahagi sa publiko sa pagsagip ng mga buhay sa pamamagitan ng donasyon. Kami ay mga tagapagbigay, tagapagtaguyod at ambassador habang buhay.
Upang makipag-ugnayan, mangyaring mag-email sa amin o tumawag sa 804-377-3580.

G. David Fleming

Presidente at CEO

Jordan Beamer

Development Coordinator

Mga katanungan sa pagba-brand at logo

Pagkilala sa kontribusyon

Mga panloob na komunikasyon

[email protected]

Karen Headley

Bise Presidente, Partnerships at Philanthropy

Pag-unlad ng pondo

Pambansang pakikipagsosyo

National Donate Life Living Donor Registry

[email protected]

Anneli Kirby

Grapikong taga-disenyo

Mga materyal sa pag-print at web

Mga ad sa social media

Mga materyales sa komunikasyon ng korporasyon

[email protected]

Hilary Kleine

Pangalawang Pangulo, Komunikasyon at Pagpaparehistro ng Pagpapatakbo

Media/Social media

National Donate Life Registry

Data

[email protected]

Jocelyn Reed

Tagapamahala ng proyekto

Mga FAQ

Mga pagkakataon sa lokal na pakikipag-ugnayan

Pangkalahatang Impormasyon

[email protected]

Al Smith

Tagapamahala ng Relasyon

Mga pakikipagsosyo

National Donate Life Living Donor Registry

[email protected]

Loren Squares

Tagapamahala ng Komunikasyon at Nilalaman

Social Media

Edukasyon ng Kabataan

Mga Pambansang Pagdiriwang

[email protected]

Rose Mary Stewart

Mag-donate ng Buhay WELD Coordinator

Mag-donate ng Buhay WELD

[email protected]

Casey Watkins

Development at Membership Manager

Mga kontribusyon ng indibidwal at peer-to-peer

Pagpapaunlad ng Pondo

Pangangasiwa ng website

[email protected]

Cindy Wharton

Direktor ng Pananalapi

Financial accounting at pag-uulat

Payroll at pangangasiwa ng mga benepisyo

Pamamahala ng badyet

[email protected]