Mag-donate ng Mga Kasosyo sa Buhay

Ang Donate Life America ay buong pagmamalaki at nagpapasalamat na kinikilala ang lahat ng aming mga kasosyo sa korporasyon at asosasyon na nag-aambag sa aming misyon kapwa sa pananalapi at sa pakikipagtulungan. Para sa higit pang impormasyon kung paano magiging isang Donate Life℠ Partner ang iyong kumpanya, mangyaring magpadala sa amin ng mensahe .

Ang Aming Mga Kasosyo sa Buhay

Umaasa ang Donate Life America sa suporta ng aming Mga Kasosyo sa Donate Life℠. Nais naming pasalamatan ang mga kumpanyang ito na pinansyal na nag-aambag sa aming mga pagsisikap na iligtas at pagalingin ang mga buhay sa pamamagitan ng donasyon ng organ, mata at tissue.

Mga Kasosyong Nagtutulungan

Daan-daang organisasyon sa buong Estados Unidos ang direktang nakikinabang sa pagsulong ng donasyon ng organ, mata at tissue; samakatuwid, mahalaga para sa Donate Life America na makipag-ugnayan at makipagtulungan sa mga pangunahing asosasyon sa industriya. Nagpapasalamat kami sa mga sumusunod na organisasyon para sa kanilang suporta at pag-promote ng DLA messaging at mga programa sa kanilang mga miyembro at nasasakupan, na tinitiyak ang nagkakaisang boses para sa donasyon ng organ, mata at tissue.

Mag-donate ng Life Education Assessment 

Mula noong 1994, pinondohan ng Donate Life Education Assessment ang isang malaking bahagi ng lahat ng mga programa at aktibidad ng Donate Life America. Ito ay nagsisilbing isang mekanismo para sa lahat ng miyembro ng donasyon at transplantasyon na komunidad upang isama ang kanilang mga mapagkukunan at ipakita ang isang pinag-isang, pambansang boses sa publikong Amerikano, na nag-uudyok sa kanila na Mag-donate ng Buhay℠. Matuto pa >

Salamat sa mga organisasyong sumuporta sa Donate Life Education Assessment.